Kommunale dagtilbud får mulighed for at udvide åbningstiden

Byrådet har på mødet den 20. juni 2016 afsat 6 millioner kroner til, at Randers Kommunes vuggestuer, børnehaver og kombinerede institutioner i et 2-årigt forsøg kan udvide åbningstiden.

22. juni 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

De kommunale dagtilbud i Randers Kommune får i et 2-årigt forsøg mulighed for at udvide åbningstiden, har Randers Byråd besluttet på mødet den 20. juni 2016. Forslaget blev stillet af Venstre og Dansk Folkeparti og blev vedtaget med 29 stemmer for. Radikale Venstre undlod at stemme.

I forslaget er der lagt op til, at forsøget bliver sat i gang umiddelbart efter sommerferien eller senest 1. januar 2017.

 

Institutioner skal søge midler

I alt er der afsat 6 millioner kroner til forsøget. Pengene vil blive fordelt ligeligt mellem kommunens fem dagtilbudsområder, hvorefter det er op til dagtilbudsområderne at søge midler til de enkelte vuggestuer, børnehaver og kombinerede institutioner, hvor der er ønske om at udvide åbningstiden.

I dag har dagtilbuddene i Randers Kommune en ugentlig åbningstid på 50,5 timer, dog er åbningstiden udvidet med op til 1.5 time om ugen i udvalgte institutioner.

Læs mere om de nuværende åbningstider i de forskellige dagtilbud