Fremtidsplaner for Thors Bakke er i høring

Borgere og andre med interesse for Thors Bakke kan frem til 7. september komme med kommentarer og ændringer til planen, der lægger op til store ændringer i bydelen.

30. august 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Et højhus på op til 21 etager, åbne boligkarréer og en landskabstrappe, der skal fungere som et grønt byrum og et centralt bindeled til Østervold for fodgængere. Det er nogle af elementerne i et nyt forslag til en lokalplan for bydelen Thors Bakke.

Randers Byråd behandlede forslaget på mødet den 20. juni 2016, og her blev lokalplanen sendt i offentlig høring frem til den 7. september. Sagen blev vedtaget med 26 stemmer for. Beboerlisten, SF og Velfærdslisten stemte imod.

Hent forslaget til en ny lokalplan for bydelen Thors Bakke og afgiv høringssvar

 

Store ændringer i bydelen

Thors Bakke har udviklet sig markant, siden Thor Bryggeriet lukkede i 2003. I dag er der masser af liv i den 31.000 kvadratmeter store bydel, der blandt andet består af Randers Sundhedscenter, ældreboliger, almene boliger restauranter og en biograf.

Med forslaget til den ny lokalplan er der lagt op til at bygge videre omkring de eksisterende bebyggelser. Bydelens grundlæggende arkitektoniske princip med karrébebyggelse i tegl videreføres og forslaget sikrer, at boligerne opføres i varierende højder, der trapper ned i forhold til terrænet. Forslaget sikrer også, at der vil blive anlagt opholdsarealer til boligerne.