Fælles fokus på stigende behov for billige boliger

For tredje år i træk har Randers Kommune, boligorganisationerne, private udlejere, frivillige organisationer, politikere og fogedretten holdt boligkonference om udfordringerne på det boligsociale område. I år var der især fokus på det stigende behov for billige boliger.

13. juni 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

”Behovet for billige boliger er blevet større bare i løbet af det seneste år. Det skyldes især, at der er sket stramninger på sociale ydelser, som betyder, at flere borgere får en presset økonomi. Samtidig forventer vi, at der i de kommende år kommer flere flygtninge, og de får også brug for billige boliger,” siger Louise Høeg, der er formand for socialudvalget.

Behovet for billige boliger var derfor en central del af det, der blev debatteret, da Randers Kommune, boligorganisationerne, private udlejere, frivillige organisationer, politikere og fogedretten holdt boligkonference om udfordringerne på det boligsociale område.

 

Udfordringer skal løses i fællesskab

På konferencen var der især fokus på udfordringerne med at sikre egnede boliger til flygtninge og indvandrere, misbrugere, psykisk syge, handicappede og socialt udsatte. Og hvordan man kan gøre det på en måde, så der fortsat er social balance i byen – altså at der ikke bliver en for høj koncentration af bestemte befolkningsgrupper i de samme områder.

”Mange af de billige boliger, som indtil nu er blevet brugt til dette formål, ligger i nordbyen, men det giver hverken social balance i nordbyen eller i Randers som helhed, hvis alle med sociale udfordringer flytter dertil. Det er vigtigt, at der er en bred, social sammensætning over hele byen. Derfor er jeg glad for, at der på konferencen kom masser af tilkendegivelser på, at det er en fælles udfordring vi står overfor, og at vi ved en fælles dialog kan løfte denne opgave som et samlet Randers,” siger Jan Guldmann, der er formand for RandersBolig.

 

Konference giver resultater

Det er tredje år i træk, at der er holdt boligkonference i Randers Kommune. Tidligere har der været stor fokus på at undgå at lejere bliver sat på gaden på grund af manglende huslejebetaling. Det har ført til en række nye tiltag og ikke mindst et markant fald i antallet af lejere, der bliver sat på gaden.

”Jeg er utrolig stolt over, at det i fællesskab er lykkes at skabe så flotte resultater i forhold til udsættelser. Det viser, at de fælles indsatser bærer frugt, og vi vil naturligvis også fremover fortsætte det målrettede arbejde med at undgå udsættelser,” siger Louise Høeg.

I forhold til behovet for billige boliger har Randers Kommune sammen med fem andre kommuner for nylig søgt Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommune netop på det område. Formålet er at gøre det lettere at sætte initiativer i gang på det boligsociale område, der ellers er meget reguleret af regler. Hvad der bliver muligt at sætte i gang af initiativer på baggrund af boligkonferencen afhænger derfor i høj grad af, om ansøgningen bliver imødekommet.