Byråd ønsker stort boligområde ved Kærsmindeparken

Kærsmindeparken skal bevares som rekreativt areal i det 8.8 hektar store Kærsmindeområde, mens den resterende del af området fremover skal bestå af rækkehuse og parcelhuse i 1-2 etager. Det har Randers Byråd besluttet.

06. juni 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Kærsmindeparken bliver bevaret, men der er udsigt til store forandringer i den øvrige del af området. Det er resultatet efter, at byrådet på mødet den 6. juni 2016 valgte mellem fire fremtidsscenarier for det 8.8 hektar store Kærsmindeområde, hvor det tidligere Kærsmindebad blandt andet ligger.

Se de fire scenarier for Kærsmindeområdet

Byrådet valgte nemlig scenarie D, der lægger op til et 36000 kvadratmeter stort boligområde omkring Kærsmindeparken. For at gøre plads til boligerne, skal Kærsmindebadet rives ned, ligesom et 1.7 hektar stort område med daghaver på et tidspunkt skal nedlægges.

 

Let adgang til rekreativt område

Boligerne vil efter byrådets ønske komme til at bestå af rækkehuse og parcelhuse i 1-2 etager. Og boligerne vil blive placeret, så der fortsat vil være let adgang til Kærsmindeparken, der flittigt bliver brugt som rekreativt område.

Sammen med beslutningen vedtog byrådet også, at der skal findes en ny placering til daghaverne, som Pensionisthaveforeningen bruger. Her peger forvaltningen på 6 mulige placeringer, men der er ikke taget nogen beslutning om den del endnu, ligesom det på nuværende tidspunkt ikke er besluttet, hvornår de nuværende daghaver skal nedlægges.

Læs mere om sagen på byrådets dagsorden

For at det konkrete arbejde med at realisere planerne for Kærsmindeområdet kan gå i gang, skal der først vedtages en ny lokalplan for området. Den plan vil komme i offentlig høring, ligesom den skal vedtages af byrådet.