Boligejere får ny opkrævning af ejendomsskat

Tusindvis af boligejere i Randers Kommune får snart en ny opkrævning til 2. rate af ejendomsskat for 2016. For langt de fleste, vil det betyde en samlet besparelse i forhold til ejendomsskatten i 2015.

02. juni 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

En opkrævning til 2. rate af ejendomsskat for 2016 dukker snart op i tusindvis af boligejeres digitale postkasser på e-boks eller borger.dk. Og for langt de fleste betyder opkrævningen en samlet besparelse på ejendomsskatten i 2016 i forhold til ejendomsskatten i 2015.

Det skyldes, at regeringen som en del af Finansloven for 2016 har fastfrosset grundskylden for ejerboliger, dvs. parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse m.v., der efter vurderingslovens § 1 vurderes i ulige år.

 

Besparelse til 90 procent af boligejerne

Ejendomsskatten for 2016 bliver betalt over 2 rater, en med betaling i januar og en med betaling i juli. Og som følge af Finansloven har SKAT skønnet, at cirka 90 procent af grundejerne vil opleve en besparelse på 2. rate.

Den samlede besparelse for grundejerne i Randers Kommune er skønnet til ca. 9 mio. kr. Og for den enkelte grundejer kan besparelsen være op til 6,6 pct. af grundskylden. Det svarer til, at man skal betale op til 660 kr. mindre for hver 10.000 kr. man betaler årligt i grundskyld. Skattebetalingen kan dog stige samlet set, hvis der er sket væsentlige ændringer i ejendommens forhold, som har medført en omvurdering fra SKAT.

Det er grundejere, som betaler grundskyld af skatteloftsværdien frem for af seneste grundvurdering fra SKAT, der får glæde af fastfrysningen.  Det skyldes, at det ikke er grundskylden som sådan, der fastfryses, men den såkaldte reguleringsprocent, som styrer stigningen i grundskatteloftsværdien.

Man kan både se SKAT´ s vurdering og grundskatteloftsværdien på sin ejendoms-skattebillet.

 

Alt sker automatisk

Som boligejer behøver man ikke at foretage sig noget for at få besparelsen. Alle berørte får automatisk tilsendt en ny ejendomsskattebillet og er man tilmeldt PBS, sker den korrekte betaling af 2. rate helt automatisk. Er man ikke tilmeldt PBS, får man sammen med ejendomsskattebilletten et girokort med opkrævningen af 2. rate.

De nye ejendomsskattebilletter bliver sendt ud i begyndelsen af uge 23 og 2. rate skal betales den 1. juli 2016.