6.800 gadelygter bliver opgraderet til LED

Der er blandt andet udsigt til en energibesparelse på omkring 1 million kilowatt-timer om året, når Randers Kommune får udskiftet den eksisterende gule gadebelysning med LED. På mødet den 20. juni afsatte Randers Byråd 26 millioner kroner til at gennemføre projektet.

20. juni 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

I løbet af 2017 og 2018 vil godt 6.800 gadelygter med gult lys blive renoveret og udskiftet med LED-belysning. Det har byrådet besluttet på mødet den 20. juni 2016.

Med beslutningen er der udsigt til en endnu mere energivenlig gadebelysning i Randers Kommune. De nye lamper vil nemlig give en samlet energibesparelse på 1 million kilowatt-timer om året.

 

Omfattende opgradering af gadebelysningen

I forvejen har Randers Kommune været i fuld gang med at gennemføre en større opgradering af gadebelysningen som følge af et EU-direktiv, der betyder, at gamle kviksølvslyskilder skal udfases. Her er godt 14.500 gadelamper ved at blive opgraderet svarende til cirka 2/3 af alle gadelamper. Det arbejde er planmæssigt afsluttet inden udgangen af 2016.

De resterende godt 6.800 lamper er såkaldte højtryksnatrium lyskilder, og selvom der ikke her er et EU-krav om, at de skal udskiftet, vurderer Randers Kommune altså, at det vil være en god investering at skifte lamperne til LED.

Ud over, at den ny LED-belysning sparer strøm, vil den nemlig være mere stabil, sikker og kræve mindre vedligeholdelse end den eksisterende gadebelysning. Samtidig er prisen på LED-lamper blevet mindre i de seneste år, ligesom kvaliteten af lyset er blevet bedre.

I alt har Randers Byråd afsat 26 millioner kroner til at gennemføre projektet, der samlet set ventes at give Randers Kommune en gevinst på 17 millioner kroner i løbet af de nye LED-armaturers forventede levetid på 25 år.

Læs mere om sagen på byrådets dagsorden