Økonomisk handlingsplan på familieområdet

Et flertal på 16 ud af 31 i byrådet vedtog mandag aften en handlingsplan, der skal stabiliser økonomien på familieområdet.

06. juni 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Det skete på baggrund af et forventet merforbrug på 23 millioner kroner i 2016. Beløbet skal blandt andet hentes ved at lukke tilbuddet Enghøjvej, som har haft faldende belægning. I første kvartal 2016 var der en belægningsprocent på 40 procent modsat samme periode for to år siden, hvor belægningen var over 80 procent. Egehøjvej 34 er en institution til kortere anbringelser med henblik på, at børnene enten skal hjem igen eller placeres i en plejefamilie.I stedet for tilbuddet på Egehøjvej etableres en akut plejefamilie, ligesom der må forventes udgifter til andre indsatser til de børn, der ellers ville modtage støtte fra Egehøjvej 34.

Besparelsen ved lukning af Egehøjvej 34 udgør 6.5 mio. kroner årligt. Etablering af en akut-plejefamilie vil koste godt 700.000 kroner årligt, foruden at det vurderes, at der vil være behov for andre indsatser svarende til 1 mio. kroner årligt. Gevinsten vil således årligt udgøre 4.8 mio. kroner.

Læs hele handleplanen her

Overgang til ny honoreringsmodel for plejefamilier:
I 2015 indførte kommunen en ny model for honorering af nye plejefamilier. En model, der betyder, at lønnen ved anbringelsens start fastsættes på et bestemt niveau, der fastholdes anbringelsen igennem – i modsætning til hidtil, hvor lønnen er blevet justeret nedad i takt med, at barnet eller den unge har fået det bedre. Der igangsættes en proces, hvor alle eksisterende sager ligeledes overgår til den nye honoreringsmodel. Det vurderes, at dette vil kunne medføre en udgiftsreduktion på kr. 5,8 mio. kroner årligt.

Screening af alle sager:
Samtlige sager gennemgås med henblik på at identificere mulige udgiftsreduktioner. Der etableres to rejsehold, der får til opgave at screene alle sager med forebyggende foranstaltninger og afdække muligheder for reduktion i den allerede etablerede støtte eller flytning til andre mindre indgribende og dermed billigere løsninger.

Læs materialet som forelagt på byrådsmødet

Derudover er det et mål at nedbringe antallet af anbragte børn og i stedet skal en tidligere forebyggende indsats styrkes.