Verdens bedste skoler giver inspiration i Randers

Efter at 100 repræsentanter fra den randrusianske folkeskole – heriblandt lærere og pædagoger – har været i Canada for at hente inspiration, er turen kommet til de faglige organisationer. Lørdag den 14. maj rejser de til byen Ontario for at se, hvordan et af verdens bedste skolesystemer fungere.

12. maj 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Skoleledere og lærere, embedsmænd og politikere fra Randers Kommune har været på studietur til Ontario i Canada for at hente inspiration. Skolerne i Ontario er blandt verdens bedste og har samtidig været igennem en forandringsproces, der i høj grad svarer til den danske nationale skolereform, der trådte i kraft i august 2014.

”Derfor kan vi lade os inspirere meget af skolesystemet i den canadiske by,” fortæller konstituerede skolechef i Randers, Henrik Johansen. 

Noget af det som den randrusianske delegation har haft med hjem er måden, hvorpå ledelse, personale og andre interessenter omkring skolen samarbejder på. 

”I Ontario er det de fælles mål og den fælles forståelse, som er en del af forklaringen på deres succes på skoleområdet, noget som vi også er meget optaget af at fremme her i Randers, ” påpeger Henrik Johansen.

Lørdag den 14. maj rejser repræsentanter fra Randers Lærerforening, BUPL og FOA af sted til Canada for at få mere viden om den måde canadierne samarbejder på.

”Det er vigtigt at vide, hvordan andre gør det, så vi kan stille spørgsmål til os selv, om vi gør det godt nok på vores måde,” siger Leif Plauborg, der er fællestillidsrepræsentant for lærerne i Randers.

”Et af de steder, hvor der er en forskel mellem Canada og Danmark er i forhold til skoleledernes rolle. I Ontario er lederne tættere på den enkelte klasse og den undervisning der foregår, hvorimod skolelederne i Danmark har mere administration. Jeg ser meget frem til at finde ud af, hvad den forskel helt præcist betyder” fortsætter Leif Plauborg.

Han ser det som en stor styrke at både de fagligorganisationer, medarbejdere, ledelse, administration og politikere får et fælles afsæt med studieturene til Ontario.

”Det er vigtigt at have et fælles udgangspunkt at debattere ud fra, sådan at vi sammen kan få skabt den bedste skole i Randers,” afslutter Leif Plauborg.

Studieturene til Canada er samtidig et led i et 3-årigt kompetenceudviklingsprojekt for medarbejdere på skoleområdet i Randers, der er er finansieret med midler fra A.P. Møllerfonden.