Randers Kommune lader skraldet ligge

Henkastet affald får nu lov til at ligge i en uge i Randers Kommune som led i kampen for at gøre Randers til et renere og rarere sted at bo – noget der umiddelbartikke giver så meget mening, men i Randers giver det mening, da det indgår som en del af et nyt affaldsprojekt i Kommunen.

20. maj 2016 - Oprettet af Britt Møller

Som led i et nyt kommunalt affaldsprojekt, ”Jeg gør det- Ren Randers, ” der skal få borgerne til smide affaldet i skraldespanden og ikke på gaden, tæller og kortlægger Randers Kommune cigaretskod, øldåser og papir 12 forskellige steder i kommunen den 1. og 2. juni. Derfor vil der vil der i ugen op til optællingen ligge mere affald og flyde de 12 steder. Skraldespandene bliver tømt de 12 steder.   

Optællingen af affald er ét af det nye affaldsprojekts første tiltag.  Målet med optællingen er at finde ud af, hvor meget affald og hvilket slags affald der ligger forskellige steder i kommunen for at kunne tilrettelægge de helt rigtige affaldsløsninger og kampagner de kommende år.

”Med det nye affaldsprojekt går vi nu aktivt ind i kampen for at gøre Randers til en renere kommune ved at få borgerne til at tage ansvar for deres eget affald”, fortæller Rune Asmussen, afdelingschef i Miljø- og teknikafdelingen i Randers Kommune

Fokus på skrald med et glimt i øjet

Som en foreløbig start på projektet ”Jeg gør det- Ren Randers” bliver der afviklet aktiviteter, kampagner og events henover foråret og sommeren 2016. Fælles for aktiviteterne er, at de alle med et glimt i øjet skal motivere til i højere grad at smide affald korrekt væk, forstå at affald er en ressource og have respekt for de fælles omgivelser:

”Undersøgelser viser, at løftede pegefingre ikke virker. Det gør derimod oplevelsen af sammen at gøre en indsats”, udtaler Rune Asmussen.

I Randers Kommune vil der bl.a. i Randers Ugen indføres en skodkampagne, hvor der sættes nye iøjnefaldende askebægre op. Askebægrene ligner en stående cigaret, så rygere ikke længere kan undskylde sig med, at de ikke kan finde askebægre til deres skod.  Desuden vil der være fokus på tyggegummi i Storegade. Gaden fik for et år siden ny flisebelægning. Knap et år efter er de mørke fliser fyldt med tyggegummiklatter. De bliver fjernet og i stedet bliver der sat en stor 2 meter høj cylinder op med sjove billeder og udsagn, der skal få gæsterne i gaden til at sætte tyggegummiet på cylinderen.

Følgende 12 steder bliver der ikke samlet henkastet affald inden kortlægningen den 1. og 2. juni.

Randers By.

Storegade

Sjællandsgadekvarteret

Jens Otto Krags Plads

Busterminalen

P-pladsen ved Randers Regnskov

Århusvej

Paderup Boulevard

Gudenåstien fra den Blå Bro til Randers Naturcenter

Engelsholmvej

Langå
Bredgade i Langå

Dronningborg
Bjellerupparken

Stevnstrup
Stationsvej