Mulige vindmølleområder bliver sat til debat

Randers Byråd har besluttet at sætte gang i en debat om, hvilke område der skal med i en ny udgave af Randers Kommunes vindmølleplan. Dermed får borgere nu mulighed for at komme med konkrete ideer og forslag til vindmøllernes placering.

17. maj 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Skal der være mulighed for at etablere 26 nye 150 meter høje vindmøller i et område ved Overgaard? Og hvilke områder skal ikke længere være i spil som mulige placeringer for vindmøller?

Det er emner, som borgere nu får mulighed for at komme med konkrete ideer og forslag til, efter at byrådet på mødet den 17. maj satte gang i en offentlig debat om en ny udgave af kommunens vindmølleplan.

Ingen vindmøller ved Binderup

I forbindelse med behandlingen af sagen vedtog byrådet en række principper, som bliver udgangspunktet for debatten. Blandt andet, at området ved Binderup ikke kan blive en del af en ny vindmølleplan, ligesom der ikke skal bygges flere vindmøller i området ved Kondrup.

Læs hele sagen på byrådets dagsorden

Den offentlige debat om vindmølleplanen finder sted i maj og juni. Debatmaterialet med de principper, byrådet har vedtaget, bliver snart tilgængeligt på randers.dk. Her vil det også fremgå, hvordan man deltager i debatten.

Debatinputtene vil blive fremlagt for miljø- og teknikudvalget, hvorefter udvalget vil pege på de områder, der skal med i den ny udgave af vindmølleplanen.