Generel tilfredshed med ældreplejen i Randers

3 ud af 4 borgere, der er blevet spurgt om deres holdning til ældreplejen er meget tilfredse eller tilfredse med deres hjemmepleje. Det viser en brugerundersøgelse af oplevelsen med ældreplejen, som Randers Kommune har gennemført. 85 procent er tilfredse med at bo på et af kommunens ældrecentre. Dog er tilfredsheden generelt faldet siden en lignende undersøgelse blev gennemført i 2012. Ledelsen og medarbejdere drøfter nu resultatet.

18. maj 2016 - Oprettet af Marie Have Qvist

Der er generel stor tilfredshed med ældreplejen og omsorgsområdet i Randers Kommune. Det viser en helt ny undersøgelse gennemført i foråret 2016 af analyseinstituttet Epinion for Randers Kommune. Besvarelserne har dog ikke været helt så positive som ved en lignende undersøgelse gennemført for fire år siden.

”Medarbejderne på ældreområdet i Randers Kommune er dygtige, og de gør et stort stykke arbejde. Det er ressourcerne, der mangler, og det er bekymrende, når det begynder at afspejle sig i tilfredsheden med ydelserne,” mener Inge-Lise Christensen, formand for FOA Randers.

Brugerundersøgelsen blev præsenteret for Sundheds- og omsorgsudvalget, Ældrerådet, ledelsen for omsorgsområdet og medarbejderrepræsentanter onsdag den 18. maj. 1.280 borgere har deltaget i undersøgelsen og besvaret spørgsmål om blandt andet hjemmepleje og tilfredshed med omsorgsområdets ydelser og aktiviteter. Lignende undersøgelser har været gennemført i Randers Kommune siden 2003.

Fokus på hverdagstræning

Det største fald forefindes i tilfredsheden med hjælpen til praktiske opgaver så som rengøring og tøjvask. Her er tilfredsheden faldet fra 80 procent i 2012 til 65 procent i 2016.

”Det kan hænge sammen med, at vi generelt prioriterer personlig pleje højest. Desuden arbejder vi mere og mere efter en rehabiliterende tilgang, hvor personalet hellere skal lave opgaverne sammen med de ældre i stedet for at gøre det for dem, hvis det er muligt. Formålet er at give borgerne så meget frihed i hverdagen som muligt,” siger formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Leif Gade, og tilføjer:

”Vi vil selvfølgelig arbejde med at højne tilfredsheden fremover så godt, som det lader sig gøre. Blandt andet skal vi sørge for at have en god dialog med de ældre om, hvorfor vi lægger så stor vægt på hverdagstræning, og hvordan vi prioriterer vores ressourcer,” siger Leif Gade.

Se begge hovedrapporter nederst på denne side.

Udvalgte resultater

De mest overordnede spørgsmål viser følgende svarfordeling:

  • ”Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager”? 30 % meget tilfreds, 43 % tilfreds, 19 % både utilfreds og tilfreds, 6 % utilfreds og 2 % meget utilfreds.
  • ”Hvad synes du om den praktiske hjælp samlet set”? 24 % meget tilfreds, 41 % tilfreds, 22 % både utilfreds og tilfreds, 7 % utilfreds og 6 % meget utilfreds.
  • ”Hvad synes du samlet om at bo her på centret”? 49 % meget tilfreds, 36 % tilfreds, 13 % både tilfreds og utilfreds, 2 % utilfreds.
  • ”Hvor tilfreds er du alt i alt med visitationen”? 25 % meget tilfreds, 44 % tilfreds, 20 % både utilfreds og tilfreds, 6 % utilfreds og 5 % meget utilfreds.
  • ”Hvor tilfreds er du med sygeplejen i alt”? 45 % meget tilfreds, 46 % tilfreds, 7 % både utilfreds og tilfreds.
  • "Hvordan oplever du den service, du får fra Hjælpemiddelhuset Kronjylland?" 38 % meget tilfreds, 50 % tilfreds, 8 % både utilfreds og tilfreds, 3 % utilfreds, 1 % meget utilfreds.
  • "Jeg er alt i alt tilfreds med træningen." 53 % meget enig, 34 % enig, 7 % hverken enig eller uenig, 5 % uenig, 1 % meget uenig.

Rapport om hjemmepleje

Rapport om plejeboliger