Friis & Molkte bag Fremtidens Plejehjem

Randers Kommune er ved at lægge sidste hånd på kontrakten om opførelse af Fremtidens Plejehjem og Daginstitution. Det er arkitektfirmaet Friis & Moltke, som har tegnet vinderprojektet, der opføres som en ”miniby” med levende gårdmiljøer.

Der er tænkt lys, luft og grønne oaser ind i Fremtidens Plejehjem, der også bliver nabo til en daginstitution på grunden, hvor Nyvangsskolen ligger nu. Illustration: Friis & Moltke.

20. maj 2016 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Det samlede vinderteam består af Friis & Moltke Arkitekter, ingeniørfirmaet Midt Consult og landskabsarkitekt By Munch, mens C.C. Contractor bliver entreprenør på opgaven. Arbejdet forventes at gå i gang til september i år, så Fremtidens Plejehjem efter planen kan tages i brug i november 2017.

Fremtidens Plejehjem kommer til at rumme 60 almene plejeboliger og tilhørende servicearealer. I det nordøstlige hjørne etableres en daginstitution, som bliver delvist integreret i plejehjemmet, blandt andet med fælles køkken- og personalefaciliteter.

Plejecentret bliver opbygget med fire forskelligt udformede boenheder med hver deres åbne gårdmiljøer ud fra et ønske om at skabe genkendelighed og særlig tilknytning for beboerne.

Boenhederne er opbygget af mindre bygningsenheder, hvorved der skabes et levende bymiljø.

- Projektet fremstår samlet set som et både visionært, klart og indlevet bud på, hvordan fremtidens plejecenter og daginstitution kan udformes. Den overordnede disponering med stor differentiering af projektets delelementer vidner om en dybere forståelse for projektets forskellige brugeres behov og forudsætninger - ældre som unge, personale samt besøgende, lyder det blandt andet i dommerkomiteens betænkning.

Læs mere om ældreområdet i Pensionist i Randers