Fremtidens vej på børneområdet til debat

Hvilken vej skal landets største kommuner gå på børne- og ungeområdet i fremtiden? Det skal 100 ledere fra de deltagende kommuner debattere, når de mødes til konference i det såkaldte 6-by samarbejde.

Der skal sikres en høj kvalitet i sagsbehandlingen og arbejdet med børn og unge – uden at miste fokus på de mennesker, som det handler om.

18. maj 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

De seneste år har der været et meget stort fokus på, hvordan kommunerne kan hæve kvaliteten på børne- og ungeområdet. Hvordan organiserer kommunerne opgaveløsningen på den bedste måde?

Hvordan styrkes kvaliteten i sagsbehandlingen? Hvor mange sager kan en socialrådgiver håndtere, uden det går ud over kvaliteten? Det er blot nogle af de spørgsmål som deltagerne skal forsøge at finde svar på ved konferencen ”Billeder fra virkeligheden”, den 19.-20. maj på Værket i Randers.

Landets seks største byer; København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers samarbejder og netværker for at dele erfaringer og viden samt for at udvikle brugbare værktøjer i forhold til arbejdet med sårbare børn og unge.

Formålet med konferencen er at debattere de seks kommuners nuværende praksis og finde frem til en fællesnævner for fremtidens arbejde på børn- og ungeområdet, hvor der kan sikres en høj kvalitet i sagsbehandlingen og arbejdet med børn og unge – uden at miste fokus på de mennesker, som det handler om.

Deltagerne skal arbejde med de dilemmaer, der kan opstå, når ledere og medarbejdere i kommunerne skal forsøge at balancere mellem de mange, ofte modsatrettede krav, der er forbundet med opgaveløsningen.

”Det er ambitionen, at konferencen udfordrer tesen om, at systemet er til for borgeren eller om det nogle gange er omvendt. Det der virkelig forandrer noget, er det personlige engagement, som den enkelte medarbejder lægger i et andet menneskes liv, og kommunernes ledelse skal understøtte dette engagement, ” siger Randers-borgmester Claus Omann Jensen, der byder velkommen ved konferencen. 

Konferencen slutter med en åben debat mellem eksperter, politikere, sagsbehandlere og kommunale ledelser, der arbejder med området.