Fremtidens friluftsliv skaber vi i fællesskab

Med tilbud om nattergaletur og oplæg om børn, unge og ældres friluftsliv inviterer Randers kommune nu borgere og foreninger med en aktie i friluftsliv til to borgermøder i maj 2016. De handler om i fælles dialog at komme med input til en strategi for fremtidens friluftsliv

17. maj 2016 - Oprettet af Karen Balling Radmer

Nogle er til primitiv overnatning i naturen, mens andre bare vil have flere muligheder for at ro i havkajak. Nogle ønsker stilhed i naturen, andre vil tumle med familien i det grønne.

”Og hører man til dem, der mener det er vigtigt at være aktiv i det grønne enten i byen, på landet eller ved vandet, så er det nu, man skal komme og være med til et af de to borgermøder i slutningen af maj,” siger Frank Nørgaard, formand for Miljø og teknikudvalget i Randers Kommune.

Randers Kommune er allerede en grøn kommune med masser af tilbud om friluftsliv i naturen og i byen.

”Men vi vil gerne have endnu flere ideer til friluftsliv og aktiviteter i naturen. Derfor inviterer forvaltningen alle borgere og foreninger, der har holdninger, ideer eller dyrker friluftsliv til at hjælpe os med finde ud af, hvad der er vigtigt for friluftsmennesket i kommunen,” siger Frank Nørgaard

Det foregår på to temaaftener i maj på Randers Naturcenter, hvor der under afslappede forhold i det grønne både vil være oplæg og dialog og mulighed for at aflevere ideer og holdninger til friluftslivet.

”En strategi for friluftslivet giver os en rettesnor for, hvad vi skal tage fat i fremover. Ud af strategien kan vi udlede de indsatsområder, som så vil blive behandlet af Miljø og Teknikudvalget og dernæst byrådet,” fortæller Lars Maagaard, naturvejleder i Randers Kommune.

Hør interview fra Radio Alfa, hvor Lars Maagaard fortæller mere om strategien 

Temamøder om friluftsliv

Den 25. maj kl. 17-20 handler temamødet om friluftslivet i foreningerne, på landet og i byen. Her holder friluftslivsforsker Søren Præstholm fra Københavns Universitet et oplæg om friluftslivets betydning på land og i by.
Den 31. maj foregår temamødet også fra kl. 17-20 og har fokus på friluftslivet for børn, unge, ældre og sundhed.
Lektor Søren Andkjær fra Syddansk Universitet, der forsker i børn og unges friluftsliv, giver et oplæg.

På begge møder vil der være dialog i grupper faciliteret af Julia B. Hunt fra konsulentfirmaet Ingerfair. Efter begge møder er der mulighed for at afholde en nattergaletur for dem der har lyst.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig på natur.randers.dk/strategi-for-friluftsliv

Begge møder foregår på Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.