Assentoftskolen skal løse vigtig integrationsopgave

Fra næste skoleår vil Assentoftskolen tilbyde undervisning i dansk som andetsprog i de ældste klassetrin. Målet er at skabe bedre integration i Randers.

17. maj 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Hidtil er alle nytilkomne børn og unge fra 7-9 klasse blevet samlet på Nørrevangsskolen, men stigningen i antallet af flygtninge har skabt behov for, at eleverne ikke kun bliver samlet på en skole. Derfor begynder Assentoftskolen nu at modtage elever i 7-9 klasse med behov for undervisning i dansk som andetsprog. Målet er at sikre en ordentlig integration.

Fra næste skoleår flytter omkring 15 elever og 1 lærer fra Nørrevangsskolen således til Assentoftskolen. Og skolen begynder samtidig at modtage nyankomne flygtninge, der skal begynde i skole. Det har byrådet besluttet på mødet den 17. maj.

 

Ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse er positive

Skoleforvaltningen har undersøgt skoler, der geografisk ligger tættere på Nørrevangsskolen, men ingen af de skoler har kapacitet til at løse opgaven i øjeblikket. Derfor er valget faldet på Assentoftskolen, fordi skolen har mange elever i udskolingen, gode fysiske rammer og kun meget få tosprogede. 

Forvaltningen har været i dialog med Assentoftskolen, og her har både ledelse og skolebestyrelse været positive overfor opgaven med at ruste de nye elever til at blive en aktiv del af fremtidens Danmark.