300 praktikpladser til flygtninge i Randers

De nyankomne flygtninge skal have den bedst tænkelige start på deres nye tilværelse i Randers Kommune. Derfor tager kommunen nu initiativ til at oprette 300 nye praktikpladser. Der vil primært være tale om såkaldte ”sprogpraktikker”, hvor fokus er på, at de nye borgere skal tale så meget dansk som muligt. Praktikkerne vil ikke erstatte ordinære job, og de vil ikke komme til at betyde nye udgifter for praktikværterne

31. maj 2016 - Oprettet af Peder Rasmussen

Nogle gange er den bedste måde at lære noget nyt på at kaste sig ud i det. Det er filosofien bag et nyt tiltag i Randers Kommune, hvor man vil oprette indtil videre 300 praktikpladser til nyankomne flygtninge. Ideen er, at de nye borgere skal øve sig på at tale dansk og stifte bekendtskab med det danske arbejdsmarked ved at prøve det på egen krop.

Christian Boldsen (V) er formand for beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune, og han tror på, at det nye tiltag vil gøre en forskel for de cirka 300 flygtninge:

”Det danske sprog er ikke noget, man lærer fra den ene dag til den anden. Det kræver mange timers undervisning og øvelse. Derfor er jeg overbevist om, at den her sprogpraktik, kombineret med sprogundervisning, vil give vores nye borgere et sprog-boost. Og det tror jeg er vigtigt, for at de får så god en start på deres nye tilværelse i Randers Kommune som muligt.” 

Fokus på sprog og arbejdspladskultur

Hidtil har praktikkerne primært foregået i privat regi, men det bliver der altså lavet om på nu, forklarer udvalgsformanden:

”En stabil tilknytning til arbejdsmarkedet er en vigtig forudsætning for vellykket integration. Det viser erfaringer fra den nuværende integrationsindsats. Derfor vil der i alle dele af organisationen blive reserveret pladser til denne sprogpraktik. Det primære formål er, at praktikanterne skal få et større kendskab til det danske sprog og den arbejdspladskultur, vi har her. I nogle tilfælde kan der blive tale om jobrettede praktikker, hvis der er udsigt til at praktikanten hurtigt kan komme i ordinær uddannelse eller få en læreplads,” siger Christian Boldsen

I hele Randers Kommune er medarbejdere og ledere lige nu i gang med at finde mulige praktikpladser. Alle typer af funktioner er i spil, men der lægges vægt på, at praktikanten ikke arbejder alene. Det er vigtigt, da der netop er fokus på, at praktikanten skal lære det danske sprog gennem samtale.

De 300 praktikpladser, som på sigt kan blive til endnu flere, oprettes løbende indtil sommeren 2017. Som udgangspunkt følger der ikke økonomiske forpligtelser med for praktikværterne, da de hverken skal betale løn eller forsikring. Dog afsættes der i afdelingerne tid til tilrettelæggelse, oplæring og samtaler med en jobkonsulent.

Praktikanterne fordeles i hele den kommunale organisation efter en fordelingsnøgle, der er lavet ud fra områdernes andel af kommunens serviceudgifter. Dog reduceres antallet af praktikanter for børne- og skoleområdet fra 153 til 50, da det ikke er muligt at indhente børneattester. I stedet foretages der en grundig vurdering af hver enkelt praktikant på netop dette område.