Til kamp mod ensomhed gennem måltidet

’Danmark spiser sammen’ er et nationalt måltidsarrangement, som ruller hen over hele landet i uge 17. Arrangementerne skal bidrage til at skabe nye fællesskaber og venskaber på tværs af samfundslag, generationer, kulturer og sædvanlige opdelinger, og formålet er at bekæmpe ensomhed. I Randers Kommune er Ældre Sagen, Bysekretariatet, Frivilligværket og Randers Kommune gået sammen om en fælles koordineret indsats i løbet af uge 17.

07. april 2016 - Oprettet af Marie Have Qvist

Det handler om at bringe mennesker sammen, når Randers går ind i kampen mod ensomhed med masser af hyggelige måltidsarrangementer fra mandag d. 25. april til søndag d. 1. maj 2016. Det er Folkebevægelsen mod Ensomhed, der står bag initiativet ”Danmark spiser sammen”.

”I hele uge 17 kommer der til at foregå måltidsarrangementer arrangeret af foreninger, organisationer, enkeltpersoner, kommunale medarbejdere, boligforeninger osv.,” fortæller Line Fiil Andersen, som er frivilligkoordinator på ældreområdet.

Målet med kampagnen er, at ingen skal spise alene, hvis de ikke ønsker det, og at mad på den måde bliver et middel til at bekæmpe ensomhed.

”Formålet er at bringe mennesker sammen – mennesker, der normalt ikke mødes – med måltidet som omdrejningspunkt, udtaler Line Fiil Andersen.

Vil du være med?

Der er mange muligheder for at deltage og byde ind med arrangementer i uge 17, hvis man gerne vil melde sig ind i kampen mod ensomhed. Man kan kontakte Randers Kommunes frivilligkoordinatorer, eller man kan melde arrangementer og ønsker om deltagelse ind via facebooksiden ”Randers mod ensomhed”.

Gå til facebooksiden "Randers mod ensomhed"

Arrangementerne kan foregå alle dage i uge 17, og der er desuden lagt op til, at mange arrangementer finder sted samtidig torsdag d. 28. april kl. 17.30.

”Vi vil opfordre alle, der har lyst, til at melde sig på banen – intet er for småt, og alle kan være med,” siger Line Fiil Andersen.

Kontaktoplysninger på frivilligkoordinatorerne

Om Folkebevægelsen mod ensomhed        

I 2014 blev ”Folkebevægelsen mod ensomhed” dannet og i januar 2016 er mere end 60 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder med i arbejdet for at bekæmpe ensomhed. Målet er at halvere antallet af ensomme danskere inden 2020. Som et af initiativerne til at forebygge og bekæmpe ensomhed er ’Danmark spiser sammen’ sat i søen.