Solidt regnskabsresultat for 2015

Randers Kommune kom ud af 2015 med et solidt regnskabsresultat og overskuddet på det skattefinansierede område er opgjort til 67 millioner kroner. Det viser kommunens årsberetning. En del af forklaringen på det positive resultat er, at Randers Kommune har haft færre udgifter til overførselsindkomster, fordi flere er kommet i arbejde i 2015.

25. april 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Et tilfredsstilende resultat og en kassebeholdning på et fornuftigt niveau. Det er konklusionen efter, at Randers Byråd på mødet den 25. april godkendte Randers Kommunes årsberetning og dermed satte det endelige punktum for 2015.

Hent Randers Kommunes årsberetning for 2015

 

Tidsforskydninger og færre udgifter til overførselsindkomster   

Årsberetningen viser et samlet overskud på driftsbudgettet på 220 millioner kroner. Det er knap 150 millioner kroner mere end forventet, og når beløb til skattefinansieret anlæg regnes med, er overskuddet på 67 millioner kroner.

Forklaringen på det positive resultat er blandt andet, at der i lighed med tidligere år er store tidsforskydninger mellem årene. Fra 2015 bliver der således blandt andet overført 187 millioner kroner til en lang række anlægsprojekter, der først realiseres i 2016 og i de efterfølgende år.

Samtidig kan det tydeligt aflæses i regnskabet, at flere er kommet i arbejde i løbet af 2015. Det har betydet, at Randers Kommune har brugt over 50 millioner kroner mindre på overførselsindkomster end forventet. Hvor stor en andel, som kommunen får lov at beholde af dette beløb, vides dog ikke endnu – det afhænger af regnskabsresultaterne i landets øvrige kommuner.

Sammen med årsberetningen vedtog Randers Byråd en række bevillinger og overførsler som følge af årsberetningen. Sagen blev vedtaget med 27 stemmer for. Beboerlisten og Velfærdslisten undlod at stemme.

Læs hele sagen på byrådets dagsorden