Ny leder af Visitationen: Høj faglighed i fokus

Line Folsgaard Petersen er fan af høj faglighed – både hos sig selv og sine nye medarbejdere i Visitationsenheden i Randers Kommune. Hun ser det som en af sine fornemste opgaver at bidrage til at levere en høj faglighed for borgernes skattekroner, når hun fremover skal lede korpset af cirka 40 medarbejdere, som hver dag skal tage hånd om mennesker i svære livssituationer med behov for hjælp og støtte.

08. april 2016 - Oprettet af Marie Have Qvist

Visitationsenhedens opgave er at bevillige støtte til borgere med behov for hjælp til blandt andet praktiske opgaver og personlig pleje. Det kan være alt fra hjælp til tøjvask til ombygning af et privat hjem hos mennesker med særlige behov.

Line Folsgaard Petersen havde første arbejdsdag som leder af Visitationsenheden i Randers Kommune fredag d. 1. april 2016, og hun har stor respekt for det fagligt kompetente team, hun fremover skal lede.

”Man skal være en dygtig håndværker for at yde god visitation. Den første forudsætning er menneskelige kompetencer, fordi man skal møde borgere i svære situationer. Man skal desuden være veluddannet og have styr på både lov og rammer for visitation – derfor er den høje faglighed på området noget, der optager mig meget, ligesom trivsel på arbejdspladsen er en vigtig forudsætning for en høj kvalitet i opgaveløsningen” siger Line Folsgaard Petersen.

Line Folsgaard Petersen er 54 år, uddannet ergoterapeut og Kandidat i Socialt Arbejde. I løbet af sin karriere har hun været ansat i Aarhus Kommune som aktivitetsleder og udviklingskonsulent på demensområdet, og hun kommer til Randers Kommune fra en stilling i VIA som uddannelsesleder på Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus.

Hun havde gennem længere tid bemærket nogle spændende historier i medierne om Randers Kommunes indsatser på Sundhed- og Omsorgsområdet, og det var et af de forhold, der fik hende til at søge stillingen som leder af Visitationsenheden.

”Efter min mening forholder Randers Kommune sig aktivt til kommunale udfordringer med innovative og spændende tiltag, og det ville jeg gerne være en del af og bidrage til.” understreger Line Folsgaard Petersen, som desuden ser frem til samarbejdet med Visitationsenhedens mange samarbejdspartnere.

Kontaktoplysninger til Visitationen

Telefon:  8915 2550 
 Åbningstider:       mandag - torsdag: 8.00 - 15.00 og Fredrag: 8.00 - 13.00
 E-mail: visitation@randers.dk (må ikke indeholde personfølsomme oplysninger)
 Sikker-post: sikker_sundhedogaeldre@randers.dk (personfølsomme oplysninger og cpr.nr)

Fakta om Visitationen i Randers Kommune

  • Visitationsenheden er organiseret under Omsorgsområdet.
  • Der er cirka 40 medarbejdere ansat, som alle samarbejder i dialog med borgeren i tætte relationer til kollegaer og med relevante samarbejdspartnere.
  • Kerneopgaverne er reguleret i Serviceloven og Sundhedsloven og beskrives nærmere i Randers Kommunes kvalitetsstandarder.
  • Visitationsafdelingen visiterer blandt andet til personlig pleje, praktisk hjælp, hverdagstræning, pleje- og ældreboliger, korttidsophold, madordninger mv.
  • Visitatorerne kan også visitere til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger, personbårne hjælpemidler, handicapbiler mv.
  • Medarbejderne i Visitationsenheden arbejder med et fokus på borgerens egne ressourcer i opgaveløsningen og herunder støtte til at genvinde en eventuel nedsat funktionsevne gennem hverdagstræningstilbud.