Her er fremtidens tilbud til borgere med handicap

I knap et år har en masse mennesker i Randers Kommune arbejdet med Handicapplan 2016, der er en udviklingsplan for området. Nu er et af de helt centrale produkter vedtaget af Randers Byråd. Nemlig et ydelseskatalog med beskrivelser af nye former for hjælp og støtte, som borgere på området fremover vil få tilbudt.

25. april 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Ydelseskataloget er en oversigt over de konkrete nye ydelser, der fremover bliver tilbudt borgere med fysiske handicap, borgere med udviklingshæmning, borgere med senhjerneskade, borgere med autisme og børn med handicap. I kataloget er der blandt andet lagt op til flere aktiviteter i fritiden og weekenderne, mere fleksible løsninger for den enkelte og flere beskæftigelsesmuligheder for borgere med handicap. Disse nye ydelser skal supplere de allerede eksisterende ydelser på området.

Hent hele ydelseskataloget til Handicapplan 2016

Ydelseskataloget blev vedtaget af Randers Byråd på mødet den 25. april med 28 stemmer for. Beboerlisten undlod at stemme.

 

Mange input til Handicapplan 2016

Socialudvalget satte i foråret 2015 gang i processen med at få lavet Handicapplan 2016 for at sikre, at borgere med handicap også i fremtiden får den bedst mulige hjælp og støtte. Samtidig er målet med planen, at der vil være fokus på at udvikle handicapområdet fremover.

Siden arbejdet med Handicapplan 2016 gik i gang, er der vedtaget et strategigrundlag, der er områdets fælles fundament med mission, vision, bærende principper og værdier. Og med udgangspunkt i strategigrundlaget, er Ydelseskataloget nu skabt.

Undervejs i arbejdet med Handicapplan 2016 har der været en masse input fra borgere med handicap, pårørende, medarbejdere og interesseorganisationer på handicapområdet i Randers Kommune.

Næste og sidste produkt i handicapplanen er et forslag til organiseringen af de nye ydelser. Det forslag bliver præsenteret på et stormøde den 3. maj på BioNutria Park Randers.

Den samlede Handicapplan 2016 vil efter planen blive behandlet af byrådet efter sommerferien.