Helbredstjek giver mening

10.000 borgere har været igennem et forebyggende helbredstjek i Randers Sundhedscenter, og teamet bag projektet ”Tjek Dit Helbred” er nu klar til at fremlægge de foreløbige forskningsresultater. De viser blandt andet, at helbredstjekkene har givet anledning for 85 procent af borgerne til at arbejde konkret med forebyggende initiativer for at forbedre deres sundhedstilstand.

Projektleder Iben Holbæk Lundager, Kirsten Bjerregaard, Leif Gade og helbredstjekker Laura Breiner Nielsen.

14. april 2016 - Oprettet af Marie Have Qvist

Mandag d. 11. april 2016 blev Kirsten Bjerregaard overrasket med en kurv med forskellige lækkerier, da hun trådte ud af døren efter et helbredstjek på tredje sal i Randers Sundhedscenter. Hun er borger nummer 10.000, der har takket ja til en invitation fra ”Tjek Dit Helbred”, og det blev markeret af formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Leif Gade:

”Vi har brug for at få løftet vores folkesundhed, og derfor er det så vigtigt med et forebyggelsesprojekt som Tjek Dit Helbred. Det er til gavn for både borgerne og samfundsøkonomien,” udtaler udvalgsformanden.

”Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, og det var rart at få tjekket helbredet,” sagde Kirsten Bjerregaard, som hører til gruppen af borgere, der efter helbredstjekket får at vide, at de bare skulle fortsætte det gode arbejde.

Mulighed for forebyggelse

Det er dog kun 15 procent af borgerne, der falder i den såkaldte grønne kategori, hvor helbredet bare er, som det skal være. De resterende 85 procent af borgerne er enten blevet tilbudt at deltage i et opfølgende tilbud på Randers Sundhedscenter, som for eksempel rygestop- eller livsstilshold, eller opfordret til at konsultere egen læge – eksempelvis på grund af forhøjet blodtryk eller kolesterol.

”Vores helbredstjek har vist sig meget relevante, fordi vi har givet så mange borgere mulighed for og incitament til at forebygge livsstilssygdomme. Forhåbentlig giver det også en samfundsmæssig gevinst i længden,” siger projektlederen af Tjek Dit Helbred, Iben Holbæk Lundager.

Projektet er et samarbejde med Aarhus Universitet, og tirsdag d. 12. april 2016 fremlægger teamet projektets foreløbige forskningsresultater. Medier er velkomne til at deltage. Det foregår på Randers Sundhedscenter kl. 13.00 – 15.00.

Video om tilbuddet

 

Fakta

  • Tjek Dit Helbred er et forebyggelsesprojekt hvor samtlige borgere i Randers Kommune mellem 30 og 49 år tilbydes et helbredstjek i løbet af en femårig periode fra 2012 til 2017.
  • Lidt over halvdelen af borgerne i målgruppen takker ja til invitationen fra Tjek Dit Helbred.
  • Kun fem procent har sagt aktivt nej tak til helbredstjekket.
  • Efter helbredstjekket kategoriseres borgerne i rød, gul og grøn kategori. De røde bliver opfordret til at konsultere egen læge, de gule henvises til et opfølgende tilbud i kommunalt regi, mens de grønne bare skal fortsætte det gode arbejde. Ud af de 10.000 borgere var 53 procent i den røde kategori, 32 procent i den gule og kun 15 procent i den grønne.
  • 62 procent af de deltagende borgere har lavt eller meget lavt kondital.
  • Næsten hver fjerde borger har forhøjet blodtryk.
  • Mere end hver tiende har forringet lungefunktion og/eller forhøjet kolesterol.
  • Tre procent havde diabetes eller forhøjet risiko for diabetes.