Bedre trådløse netværk fra næste skoleår

Allerede fra næste skoleår vil elever og lærere på kommunens folkeskoler opleve bedre dækning og stabilitet på de trådløse netværk. Netværkene bliver i alt opgraderet for 6,3 millioner kroner.

25. april 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Randers Byråd har på mødet den 25. april afsat ekstra 1.6 millioner kroner til at forbedre de trådløse netværk på byens folkeskoler. Det betyder, at de trådløse netværk vil være forbedret på alle folkeskoler i kommunen allerede inden næste skoleår går i gang.

Læs sagen på byrådets dagsorden

På mange skoler er der behov for bedre dækning og stabilitet, og samtidig skal netværkene kunne håndtere, at elever bruger deres egne telefoner, computere og tablets i undervisningen.

I marts 2016 afsatte Randers Byråd derfor 4.7 millioner kroner til forbedringer af de trådløse netværk i løbet af 2016. Samtidig blev der afsat 1.6 millioner til forbedringer i 2017, og det er de penge, der nu bliver brugt i år i stedet for.

 

Opgradering for 6.3 millioner kroner

Samlet set bliver de trådløse netværk opgraderet for 6.3 millioner kroner, og pengene kommer fra det årlige provenu, der er skabt i forbindelse med realiseringen af den ny skolestruktur. Her er der lagt op til it-investeringer på skolerne for syv millioner kroner årligt - og investeringerne er nødvendige. Som følge af folkeskolereformen skal it nemlig i endnu højere grad end i dag integreres i undervisningen. Det gælder både i den normale klasseundervisning og i forbindelse med afgangsprøver.

Ud over investeringer i trådløse netværk, har Randers Byråd i 2016 allerede afsat to millioner kroner til at opgradere og udskifte it-arbejdspladser på skolerne. Og med fremrykningen af investeringerne i trådløse netværk, er der nu 5.4 millioner kroner tilbage til it-investeringer i 2017.