Nye affaldsbeholdere i 8930-området

Husholdningsaffaldet i hele Randers Kommune skal sorteres i organisk og ikke-organisk affald. Implementeringen af affaldssorteringen er kommet til 8930-området, hvor borgerne nu skal bestille nye beholdere

28. april 2016 - Oprettet af Peder Rasmussen

Borgerne i 8930-området skal nu til at bestille nye affaldsbeholdere. I forbindelse med to informationsmøder, som affaldskontoret har afholdt i området, har medarbejderne erfaret, at en del informationsbreve ikke er nået frem til modtagerne. Derfor opfordres borgere i området, som har spørgsmål til ordningen, til at kontakte affaldskontoret.

Bor du i en énfamilies-bolig i 8930-området, kan du selv hente alle de relevante oplysninger her

Følger du overnstående link finder du også bestillingsformularen til de nye affaldsbeholdere. For beboere i etageejendomme begynder affaldssorteringen først i 2017.

Affaldskontoret kan kontaktes på telefon 89 15 16 17 eller via mail på affald@randers.dk