Regulering af råger i foråret

Haslund, Romalt og Paderup har gennem flere år huset tre mindre rågekolonier, som har været til stor gene for deres menneskelige naboer på grund af den støj, rågerne laver. Mange beboere, der er naboer til kolonierne, har derfor tidligere klaget til Randers Kommune.

17. marts 2016 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Randers Kommunes Miljø og Teknik fik i 2015 tilladelse til at regulere voksne råger i tre områder i det sydlige Randers. I løbet af foråret 2015 blev der skudt omkring 50 voksne råger i tre kolonier. Det betød, at det ikke lykkedes for råger at yngle og få unger på vingerne i 2015.

”Reguleringen har betydet færre fugle og mindre støj. Men selvom der blev gjort en god indsats af de frivillige jægere, der var med til løse opgaven, så har en mindre del af rågerne genetableret sig i kolonier,” fortæller naturvejleder og vildtbiolog Lars Maagaard.

Derfor vil Lars Maagaard med hjælp fra frivillige jægere gerne genoptage reguleringen i dette forår.

Tre-årig forsøgsperiode

Naturstyrelsen har set positivt på, at forsøget der løber over en treårig periode fortsættes. Dette sker som en regulering (skydning) af de voksne fugle, når de vil etablere sig i de tre udvalgte kolonierne i forårsmånederne.

Reguleringen udføres ved, at frivillige jægere fra den lokale ”Kronjyllands Jagtforening” dagligt står på post i de tre kolonier, hvor de vil forsøge at skyde de voksne råger, når de vil sætte sig i træerne.

Naturstyrelsen og Østjyllands Politi har godkendt, at der kan benyttes traditionelle krudtdrevne haglgevær. Derfor kan naboerne til kolonierne forvente enkelte skud fra kolonierne i perioden frem til og med maj måned. Naturstyrelsen har også givet tilladelse, at der kan skydes både før solopgang og efter solnedgang, når rågerne ofte er aktive i kolonierne.

Eneste sted i landet

Randers Kommune er det eneste sted i landet, hvor der er givet tilladelse til denne udvidede form for regulering. Når forsøget er færdigt i 2017, skal der udfærdiges en rapport, som vil indgår i Naturstyrelsens overvejelser om regulering i fremtiden. Den tidligere form for regulering, der består ved afskydning af ungerne, når de forlader reden, vil fortsætte i resten af kolonierne i Randers Kommune i lighed med tidligere år.

Forårsregulering vil foregå på følgende adresser:

Haslund: Læbælte langs Hammelvej med indgang fra Lerbakken 8940 Randers SV.

Romalt: Læbælte ved Romalt Boulevard, ml. Okapivej og daginstitutionen Kombi, 8960 Randers SØ.

Paderup: Granbevoksning ved grønt område Adonisvej, 8960 Randers SØ.