Naturplejemøde på Agro Business Park

I samarbejde med Agri Nord og LMO inviterer Randers og Viborg Kommuner til et informationsmøde for lodsejere, dyreholdere, naturplejere og andre interesserede i de to kommuner. Mødet finder sted onsdag den 16. marts kl. 16.30-19 på Agro Business Park i Foulum.

09. marts 2016 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Muligheden for tilskud til pleje af natur er åben. Har du som landmand arealer, der er omfattet af Natura 2000? Og mangler arealerne pleje? Så har du også i 2016 muligheder for at søge NaturErhvervstyrelsen om tilskud til plejen. Dette og meget mere vil du kunne høre om på onsdagens naturplejemøde på Agro Business Park.

OBS! Tilmelding senest fredag 11. marts til projektkonsulent Linda Udklit på email: lud@agrinord.dk

Program for naturplejemødet

16.30 Velkomst v/ Carsten Funch Madsen, Viborg Kommune og Rasmus Hansen, Randers Kommune

16.35 Tilskud til pleje af græs- og naturarealer – muligheder, regler, dispensationer, undgå sanktioner. v/ Linda Udklit, Agri Nord

17.00 HNV – hvad er det, hvordan hænger det sammen og hvordan håndterer kommunerne henvendelser om registrering og løft af HNV på et areal, med henblik på, at søge tilskud. v/ Carsten Funch Madsen, Viborg Kommune og Rasmus Hansen, Randers Kommune

17.25 Foreningen ”Smag på Landskabet” præsenterer nyt projekt om afsætning af naturplejekød og efterlyser producenter v/ formand Peter Brinkmann Kristensen

17.35 Pause: Sandwich, øl/vand, kaffe og netværk

18.00 Udegående dyr – helårsgræsning, øremærkning af kalve, slutfedning, regler v/ NN, LMO

18.30 Tilskud til rydning og hegning i særligt udpeget Natura 2000 – muligheder, nyt i 2016, moms, skat mv. v/ Christina Kjærsgaard, Agri Nord

18.55 Kort præsentation af Ekspertliste over rådgivere i DLBR med speciale i natur, naturpleje og tilskud v/ NN. LMO

19.00 Tak for i aften v/ Carsten Funch Madsen, Viborg Kommune og Rasmus Hansen, Randers Kommune

Arrangementet er gratis, men af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig.