Minister ser på indsats mod hjemløshed i Randers

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann er mandag den 7. marts i Randers for at se nærmere på, hvordan Randers Kommune arbejder med at forebygge hjemløshed. Ministeren er særligt interesseret i at få indblik i, hvordan Randers Kommunes hjemløseenhed anvender screeningsværktøjer i sit opsøgende arbejde i forhold til målgruppen.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann er i dag i Randers for at høre om Randers Kommunes indsats mod hjemløshed. Foto: Steen Brogaard.

06. marts 2016 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Desuden ønsker ministeren en orientering om, hvilke erfaringer der er i forhold til det interne og eksterne samarbejde omkring målgruppen, herunder ikke mindst indsatsen over for unge der er truet af hjemløshed.

Formand for socialudvalget Louise Høeg glæder sig over at ministeren har bemærket Randers Kommunes fine hjemløseindsats og ser frem til mødet.

Hjemløsestrategien
Randers Kommune har været en del af den første Hjemløsestrategi fra 2009-2013 og er også med i anden del af Hjemløsestrategien med tre projekter, der er målrettet målgruppen af borgere, som er hjemløse eller i risikogruppen for at blive hjemløse.

De tre projekter er:
• Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien
• Sammenhængende, helhedsorienteret indsats for unge med fokus på forebyggelse og tidlig indsats
• Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse mellem 18 og 24 år

Den centrale hjemløseenhed er den samlende projektorganisation for de tre projekter.

Screeningsværktøj
Hjemløseenheden har udviklet screeningsværktøjet ”Screeningsblanket til Hjemløseenheden” som en del af indsatserne i projekterne.

Et af formålene med screeningsværktøjet er at klæde frontmedarbejdere - for eksempel medarbejdere der er i kontakt med unge på ungdomsuddannelser og erhvervsskoler - på til at spotte, om en elev skulle være hjemløs eller i risiko for at blive hjemløs.

Front-medarbejderen udfylder screeningsblanketten sammen med borgeren og sender den til den centrale Hjemløseenhed, som dermed får en hurtig kontakt til borgeren.

Fælles indsats
Borgeren inviteres på baggrund af screeningen til en rådgivende samtale med udgangspunkt i den aktuelle situation. Ved samtalen modtager de råd og vejledning i forhold til deres situation og til, hvordan de kan søge bolig. Det er vigtigt, at borgeren selv er aktiv med hensyn til at søge bolig såvel via boligforening som private udlejere.

Hvis der er brug for yderligere, udredes borgerens behov for en indsats efter serviceloven.

Kun ca. 10 procent af de screeninger, som hjemløseenheden modtager, ender med at borgeren skal have hjælp efter serviceloven.

”Det tyder på, at screeningerne og den hurtige indsats er med til at styrke borgernes egne ressourcer, så de med lidt støtte, råd og vejledning kan tage hånd om og ansvar for deres egen situation,” siger projektleder i Hjemløseenheden Anja Holt Christensen.

Social- og indenrigsministerens besøg i Randers er et af flere i det jyske med henblik på at hente viden og erfaring med specifikke indsatser over for hjemløse borgere.