Lufttjek på skoler og kommunale institutioner

I løbet af foråret vil Randers Kommune påbegynde en undersøgelse af indeklimaet i kommunens skoler og daginstitutioner for at fastslå niveauet af Radon i luften.

Luft og vind i håret, men hvad indeholder luften? Randers Kommune vil nu lave en undersøgelse for gasarten Radon på skoler og daginstitutioner.

03. marts 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Alle daginstitutioner og skoler i Randers Kommune får i årets første kvartal opsat to eller flere målere, som skal måle niveauet af gasarten Radon i luften. Radon er en naturligt forekommende ædelgas, der regnes for sundhedsskadelig i for høje koncentrationer.

Måles over måneder:
Mængden af Radon i luften kan variere fra dag til dag. Derfor bliver målingerne udført hen over nogle måneder, hvor hver daginstitution og skole i Randers Kommune skal have to eller flere målere placeret i forskellige rum. Målingerne skal senest være afsluttet ved udgangen af maj måned.  Målerne indeholder en såkaldt sporfilm, som registrerer mængden af Radon i luften. Herefter bliver målerne indsendt til undersøgelse på et laboratorium, som udregner en årsmiddelværdi for radonniveauet. Når niveauet er kendt i samtlige daginstitutioner og skoler vil Randers Kommune vurdere, hvorvidt der er behov for yderligere tiltag, oplyser Inge Saugbjerg, der er sektionsleder for bygninger i Randers Kommune.

Fakta:
Radon er et grundstof og en naturligt forekommende ædelgas. Da for høje koncentrationer af Radon anses for sundhedsskadeligt er der fastsat grænseværdier for luftens indhold af Radon i bl.a. boliger. Radon kan hverken lugtes, ses eller smages.

Grænseværdier:
Nybyggeri: 
100Bq/m3
Eksisterende byggeri:
Myndighederne anbefaler, at der iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 – 200 Bq/m3, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m3.

For at få et retvisende billede af Radonniveauet i en bygning anbefales det, at målingen bliver foretaget i fyringssæsonen i perioden oktober til maj.