Forældrenævn overrakte check i Doktorparken

Folkeindsamlingen for Doktorparken modtog lørdag den 16. april en donation på 50.000 kroner fra Forældrenævnet i Randers.

16. april 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Forældrenævnet er en medlemsejet forening, der siden 2007 har arbejdet for at styrke service og kvalitet i dagtilbuddene gennem aktive indsatser og dialog. Da der ikke længere er aktivitet i foreningen, har bestyrelsen besluttet at lukke foreningen og gøre en sidste god gerning ved at støtte projektet i Doktorparken. Beløbet blev overrakt til formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Mogens Nyholm, kort tid efter starten på det årlige Doktorparkløb, hvor flere hundrede børn har fundet løbeskoene frem til nogle dejlige timer i parken.

”Vi er mange forældre til børn i 0-6 års området, der er enige om, at Doktorparken er en oase for de mange – en bevaringsværdig grøn plet midt i byen velegnet til stor som lille – ældre som ung. Doktorparken er ikke kun ét sted, man besøger i gåafstand. Det er en park, som mange kører til enten for at lege, fodre ænder, gå i skoven eller deltage i nogle af de mange aktiviteter, som parken også bruges til. Derfor er det oplagt for os at støtte parkens udviklingsprojekt,” fortæller formand for forældrenævnet Tine Arensbach.

Nævnets donation vil blive brugt til at skabe en grøn oase anno 2016 og et grønt samlingssted, hvor alle besøgende kan hygge sig tæt på naturen og i omgivelser, der inspirerer til leg, læring og bevægelse. Med donationen fra Forældrenævnet er der via folkeindsamlingen rejst 83.500 kroner til fornyelsen af Doktorparken.

”Det handler om at skabe rum for leg, læring og bevægelse bl.a. ved at formidle viden om naturen, fuglene og de andre dyr, som man kan møde i Doktorparken. Det er viden og læring, som både børnehaverne og familierne kan bruge, når de besøger parken. Det er et projekt som understøtter nævnets formål, og derfor er jeg glad for, at vi kan bidrage til projektet” forklarer Tine Arensbach.

Randers Kommune har taget initiativ til indsamlingen for at imødekomme et stort ønske hos mange randrusianere om at gentænke den mere end 100 år gamle bypark til et nyt grønt åndehul.

Randers Byråd vedtog sidste år at gennemføre en renovering af fuglevolieren. Herudover har byrådet bevilliget 400.000 kroner til en naturlegeplads. Sammen med de lokale fugleforeninger og med udgangspunkt i ønsket om at få skabt et grønt samlingssted har kultur- og fritidsforvaltningen lavet et oplæg med fuglevolieren, naturlegepladsen og søen som de bærende elementer.

Målet er at skabe rum til grønne pauser og til samvær, leg, læring og aktiviteter for alle aldersgrupper. Folkeindsamlingen fortsætter frem til den 30. april og interesserede kan læse mere på www.doktorparken.dk