Vi passer på bedstes bisser

Bedre mundhygiejne hos ældre mennesker kan forhindre sygdom, vægttab og dårlig ernæring. Derfor underviser omsorgstandplejen i Randers Kommune ældreområdets plejepersonale i tandpleje.

Eva Farsø og Berit Ullits får sidemandsoplæring af klinikassistent Marianne Høj Madsen.

24. februar 2016 - Oprettet af Marie Have Qvist

”I kan for eksempel bruge dette fingerbøl, hvis den ældre har svært ved at holde munden åben, mens I børster,” siger Marianne Høj Madsen fra tandplejen i Randers Kommune til SOSU-hjælperne Berit Ullits og Eva Farsø.

De tre sidder ved et bord på Asferg Ældrecenter, hvor Marianne lige har undervist i tandpleje – først i teori og efterfølgende i praksis.

”Vi har fået genopfrisket vores viden om, hvor mange sygdomme der faktisk kan opstå af dårlig mundhygiejne, og vi har fået indblik i nye redskaber og metoder til vedligehold af de ældres tænder,” siger Eva Farsø, SOSU-hjælper på Asferg Ældrecenter.

Ifølge foreningen ”De Offentlige Tandlæger” har cirka 80 procent af beboerne på landets plejehjem behov for hjælp til daglig tandbørstning, og derfor arbejder Randers Kommunes Tandpleje sammen med personalet på plejecentrene om at forbedre tandsundheden for borgerne.

Forebygger sygdom og død

Omsorgstandplejen har indtil nu undervist personalet på 17 ud af kommunens 23 ældrecentre, og målet er at have været rundt til alle centre inden sommerferien 2016.

”Vi tager udgangspunkt i den nyeste forskning på området, der blandt andet viser, at en dårlig mundhygiejne kan føre til lungebetændelse, som i værste fald kan føre til dødsfald hos svage ældre,” siger klinikassistent Marianne Høj Madsen.

Undervisningen består af et teoretisk oplæg og sidemandsoplæring.

”Vores undervisning er meget praktisk orienteret – det er meningen, at plejepersonalet skal kunne gå direkte ud og bruge den nye viden, de har fået,” fortæller Marianne Høj Madsen.

Givende tværfaglighed

Undervisningen i tandpleje har desuden medført en faglig sparring mellem de ansatte i omsorgstandplejen og plejepersonalet i ældreområdet.

”Vi kan jo lære en masse af hinanden. Vores ekspertise er jo i denne sammenhæng begrænset til viden om tandpleje og mundhygiejne, mens plejepersonalet kan lære os en masse om gode arbejdsstillinger og tilgangen til borgerne,” siger Marianne Høj Madsen.

”Det er rigtig rart for os at vide, at vi kan ringe til Omsorgstandplejen, hvis en af vores beboere pludselig ikke vil spise, og vi har en mistanke om, at det kan skyldes problemer med tænderne,” siger SOSU-hjælper Berit Ullits.

”Den faglige sparring har også ført et bedre forhold mellem os og plejepersonalet, som nu mere anser os som kolleger og ikke som kontrollører af deres arbejde med de ældres tænder,” fortæller Marianne Høj Madsen.