Ungeråd kom godt fra start

Torsdag eftermiddag den 4. februar mødte det nye Ungeråd i Randers Kommune for første gang hinanden. Her blev de modtaget af borgmester Claus Omann Jensen, der på byrådets vegne bød de unge velkommen og indbød Ungerådet til samarbejde.

Det nye Ungeråd i Randers holdt deres første møde sammen med byrådsmedlem Charlotte Broman Mølbæk og borgmester Claus Omann Jensen.

04. februar 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

17 ordinære medlemmer og 8 suppleanter i Ungerådet, der blev valgt i sidste uge, har mødt hinanden for første gang.  Det skete i en uformel tone og med en velkomst af borgmesteren som gav de unge nogle ord og gode råd med på vejen.

”I skal sætte en ny dagsorden. Det er jer der er fremtiden, hvis Randers skal lykkes som en succesfuld by i vækst. Jeg kunne godt tænke mig, at I er med til at fortælle, hvad der gør Randers til et godt sted at være. Hvem ved, det kunne blive jer, der blev en afgørende faktor for kommende tilflyttere, fordi I gør en forskel for unge i Randers, at det er her, unge får indflydelse,” lød det fra Claus Omann Jensen.

Ungerådet skal selv organisere sig og finde ud af, hvordan de vil arbejde. Derfor blev det på det første møde også vedtaget at mødes allerede igen på torsdag den 11. februar for blandt andet at få lavet vedtægter.

Claus Omann Jensen gav de nyvalgte unge det råd med på vejen, at de skal arbejde med de emner, som de unge selv brænder for. Og de unge gav på torsdagens møde mange forskellige bud: Flere aktiviteter i oplandsområdet, mere sammenhængskraft i hele kommunen, mere fokus på de unge som har svært ved at komme i uddannelse, lød blot tre af de mange forslag, som de nyvalgte medlemmer kom med.   Et af de første emner, som Ungerådet skal arbejde med, er Randers Ugen. ”Det er et klenodie i Randers, men der er for få unge som deltager, derfor ser jeg spændt frem til, hvilke input I kan komme med”, lød det fra Claus Omann Jensen til de unge. Han luftede i den forbindelse muligheden for at Randers Kommune vil kunne fordoble eventuelle sponsorater op til 200.000 kroner, hvis Ungerådet finder sponsorer i forbindelse med Randers Ugens unge-events