Spotlight på tænder i Randers Nordby

Tandplejen i Randers Nordby har arbejdet målrettet i flere år med at forbedre tandsundheden for områdets børn og unge. Resultatet er et positivt og givende samarbejde med forældre og områdets institutioner, som er med til at sætte fokus på vigtigheden af den daglige tandbørstning. Nu udvider de samarbejdet til også at inkludere områdets børnehaveklasser.

07. februar 2016 - Oprettet af Marie Have Qvist

”Projekt Nordby – vi børster bare bedre!” er et projekt, som Tandplejen i Randers Nordby søsatte for mere end fire år siden med det formål at forbedre indsatsen med tandbørsten hos områdets børn og deres forældre.

”Vi tager ud i vuggestuer og børnehaver i området, taler med forældre og uddanner både forældre og personale i at børste tænder, og så pensler vi med fluor hver tredje måned. Vi møder også op til forældrekaffe og i babycaféer og svarer på spørgsmål,” fortæller klinikassistent Marianne Hasager.

Randers Nordby kan betegnes som et socialt følsomt område, og det giver udslag i forekomsten af karies (huller i tænderne) hos børn og unge tilknyttet den kommunale tandpleje. Derfor er Tandplejen i Randers Nordby i tæt dialog med tandplejere andre steder i landet, hvor de oplever samme problematik.

”Det nyeste tiltag er, at vi planlægger undervisning i børnehaveklasser og deltagelse på forældremøder, så vi kan minde forældrene om vigtigheden af at hjælpe til med tandbørstningen indtil barnet er 10 – 12 år gammelt,” fortæller Marianne Hasager.

Læs om det nye bookingsystem hos tandplejen

Hvorfor egentlig børste mælketænder?

I nordbyen i Randers er der en høj andel af beboere med anden etnisk baggrund end dansk, og en del af dem tager af og til på besøg hos familie og venner i deres hjemland.

”Vi har hørt flere historier fra vores brugere om, hvordan de bliver set skævt til og ligefrem bliver gjort grin med, fordi de hver dag står og børster tænder på deres børn – det er absolut ikke alle steder i verden, hvor tandpleje er en selvfølge som herhjemme,” fortæller klinikassistent Marianne Hasager.

Derfor ligger der en stor opgave i først og fremmest at oplyse forældrene om vigtigheden af at passe på børnenes mælketænder:

”Mælketænderne har jo den funktion, at de holder pladsen for de blivende tænder, og derfor er det vigtigt at passe på dem. Desuden er det vigtigt at opbygge de gode vaner med daglig tandbørstning tidligt i livet, så det bliver en helt naturlig del af voksenlivet,” siger Marianne Hasager.

Fokus på tryghed og samarbejde

I takt med at Tandplejen er blevet mere synlig der, hvor børn og forældre befinder sig, er der sket en positiv udvikling i forholdet mellem tandplejerne og områdets beboere.

”Vi kan mærke en øget bevidsthed om tandpleje hos forældre, og de udtrykker ofte taknemmelighed for den hjælp og støtte, vi giver dem. Børnene er også blevet mere trygge ved os, og det kan vi tydeligt mærke, når de kommer på klinikken,” fortæller Marianne Hasager.

”Det er også vigtigt for os, at vi møder forældrene der, hvor de er, så vi ikke løfter pegefingre, men i stedet indkalder dem sammen med børnene lidt oftere, hvis de er udfordrede,” fortæller klinikassistenten.

Hvert år laver Tandplejen i Randers Kommune status for, hvor mange børn, der har cariesangreb og fyldninger i tænderne, og man kan se på tallene, at tandsundheden langsomt og sikkert bliver bedre i hele Randers Kommune - og også i Randers Nordby. Der er dog ikke lavet videnskabelig dokumentation på målgruppen i nordbyen på grund af manglende ressourcer, og ifølge Marianne Hasager vil der heller ikke være den store udvikling at spore endnu.

”Vi arbejder med meget langsigtede mål, og det er generelt svært at måle udviklingen, når der er tale om en lille gruppe med større udfordringer end gennemsnittet. Det vigtigste for os er, at vi hele tiden har fokus på det gode samarbejde,” understreger Marianne Hasager.

Vigtig viden om børn og tænder

  • Mælketænder skal børstes fra de bryder frem. Der er masser af sukker i både modermælk og modermælkserstatning, og af samme grund er det ikke usædvanligt at se en treårig med masser af huller i fortænderne.
  • Man kan vænne barnet til tandbørsten, før det får tænder – giv barnet en lille tandbørste at tygge på.
  • Overforbrug af saft, sodavand, iste og smoothies kan give uoprettelige syreskader (gælder også lightprodukter)
  • Børn skal hjælpes med tandbørsten indtil 10-12års alderen. Indtil da er finmotorikken ikke udviklet godt nok.