Ny landdistriktspolitik er vedtaget

Randers Byråd vedtog mandag den 8. februar 2016 en ny landdistriktspolitik for perioden 2016-2018. Politikken skal sikre, at det er attraktivt at bosætte sig, drive virksomhed og være turist i Randers Kommunes landdistrikter.

08. februar 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Næsten 39.000 – svarende til over en tredjedel - af Randers Kommunes indbyggere bor uden for Randers By, og kommunen har samlet set over 80 landsbyer.

Visionerne i Randers Kommunes nye landdistriktspolitik er, at det skal være attraktivt at bosætte sig, drive virksomhed og være turist i Randers Kommunes landdistrikter. Og politikken har fire konkrete fokusområde: Samarbejde, Fysiske rammer for landsbyerne, Rammer for samvær og fællesskab i landsbyerne og Evnen til at realisere projekter. 

Hent hele Landdistriktspolitik 2016-2018

Mange input til politikken

Landdistriktspolitikken er blevet til på baggrund af landdistriktskonferencen 2015 og fire dialogmøder med borgere. I processen har både borgere, foreninger, politikere og interesseorganisationer haft mulighed for at komme med råd og anbefalinger til politikkens indhold.

Politikken har desuden været i høring, hvor der er kommet høringsvar fra politiske udvalg, borgere, foreninger og interesseorganisationer. En række af høringssvarene har ført til præciseringer eller ændringer i politikken.

Landdistriktspolitik 2016-2018 blev vedtaget af Randers Byråd på mødet mandag den 8. februar 2016. Dog stemte Velfærdslisten imod, mens Bjarne Overmark (Beboerlisten) undlod at stemme.

Læs hele sagsfremstillingen på byrådets dagsorden.