Minister besøger demenstilbuddet Aktivt Fællesskab

Mandag d. 22. februar 2016 besøger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde tilbuddet for yngre demente ”Aktivt Fællesskab” i Randers Kommune. Ministerens besøg er et led i udarbejdelsen af en ny national handlingsplan for demens.

Socialpædagog Christina Blomkvist Nielsen og SOSU-assistent Susanne Drotner fra "Aktivt Fællesskab" med golden retrieveren Charlie.

15. februar 2016 - Oprettet af Marie Have Qvist

Nyere forskning på demensområdet viser, at fysisk aktivitet kan mindske symptomer som irritabilitet, depression og uro hos borgere med Alzheimer. Desuden kan en forbedret livskvalitet generelt være med til at forhale sygdommen.

Tilbuddet ”Aktivt Fællesskab” for yngre demente borgere i Randers Kommune har derfor fokus på motion, socialt samvær og kulturelle oplevelser, og personalet har også haft stor succes med at inddrage besøgshunden Charlie i aktiviteterne. Personalet i ”Aktivt Fællesskab” har gode erfaringer med at samle borgerne omkring blandt andet fysiske aktiviteter og gåture i det fri.

Sophie Løhde besøger tilbuddet for at hente inspiration til den nye handleplan på demensområdet.

”Jeg ser frem til at besøge ”Aktivt Fællesskab” og se, hvordan de arbejder med motion og andre aktiviteter for yngre med demens. Det er jo en gruppe, der er udfordret på en anden måde, end de mennesker, der rammes af demens sent i livet. Derfor er det vigtigt, at vi også tilpasser aktiviteter til denne gruppe af borgere,” siger sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde.

I forbindelse med besøget d. 22. februar, skal ministeren også høre om andre tiltag indenfor demensområdet i Randers Kommune. Besøget finder sted på Fårup Ældrecenter, og medier er velkomne til at deltage.

Flere tilbud til demente og pårørende


Sophie Løhde, Sundheds- og ældreminister