Leder af PPR Randers bliver konstitueret skolechef

Leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Randers Kommune, Henrik Johansen, bliver fra 1. marts 2016 konstitueret i stillingen som skolechef.

Henrik Johansen konstitueres som skolechef

08. februar 2016 - Oprettet af Karen Balling Radmer

54-årige Henrik Johansen er uddannet folkeskolelærer, har undervist på Frydenlundskolen i Aarhus og siden 1999 arbejdet med udsatte børn og unge samt tosprogede elever. I 2007 blev han viceskoleleder på Nørrevangsskolen i Randers, hvor Henrik Johansen især havde ansvaret for pædagogisk ledelse og inklusion. I 2009 blev Henrik Johansen distriktsleder på Børn- og Familiecenter Gudenå og herefter leder af PPR. I 2015-2015 var han desuden konstitueret leder af Familieafdelingen i Randers Kommune. Sideløbende har Henrik Johansen uddannet sig inden for procesledelse, det personlige lederskab og personale- og teamledelse. Samtidig har han også uddannet sig i ledelse af udviklings og forandringsprocesser.

”Jeg er rigtig glad for, at Henrik har sagt ja til opgaven. Med sin baggrund fra folkeskolen og PPR og en både lang ledelseserfaring og løbende lederuddannelse, har han netop de rette kvalifikationer til at styrke sammenhængen mellem de forskellige områder af Børn- og skoleområdet. Mange af vores aktuelle opgaver kalder på et stærkt samarbejde – det gælder for eksempel inklusionsopgaven, integration af flygtningebørn og konkret forpligtende samarbejde med børnehaver og ungdomsuddannelserne,” siger Hans Minor Vedel, direktør for Børn og Skole.

”Samtidig er samarbejde med bestyrelser, ledere, de faglige organisationer og det kommende fælleselevråd også helt afgørende for den videre udvikling af folkeskolerne i Randers. Under overskriften ”Dygtige sammen” vil Henrik og jeg fortsætte det samarbejdsspor, som er lagt ud i de seneste måneder,” fortæller Hans Minor Vedel.

Med henblik på at skabe den arbejdsro og stabilitet på området, som bestyrelser, medarbejdere og ledere efterspørger, er det aftalt at Henrik Johansen er konstitueret skolechef frem til udgangen af februar 2017.

Torben Bugge, som har været skolechef i Randers Kommune siden 2009, overgår 1. marts til en ny stilling som koordinationschef for en særlig indsats for de 13-25 årige unge, der er i risiko for at falde ud af uddannelse og arbejdsmarked.