Forventeligt fald i tilfredsheden på skoleområdet

05. februar 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Forandringer som følge af den nationale skolereform og ny kommunal skolestruktur i Randers har i en ny undersøgelse af tilfredsheden forventeligt givet en lavere tilfredshed blandt forældrene. Undersøgelsen er den første af sin slags efter forandringerne, og der arbejdes nu med at forbedre resultatet.

Randers Kommune har netop fået resultaterne af en brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet. Undersøgelsen viser, at 57 procent og dermed størstedelen af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole. 20 procent af forældrene angiver, at de er utilfredse eller meget utilfredse, mens 24 procent er uafklarede. Undersøgelsen viser dermed et betydeligt fald i tilfredsheden sammenlignet med sidste undersøgelse, der blev foretaget i 2012. Her var hele 77 procent af forældrene tilfredse eller meget tilfredse, 8 procent var utilfredse eller meget utilfredse, mens 15 procent var uafklarede.

Forandringer tager tid

Faldet i tilfredsheden med skolerne skal ses i lyset af, at undersøgelsen er gennemført på et tidspunkt, hvor skolerne har stået overfor en kæmpe opgave med at komme på plads i en ny hverdag; både i forhold til den nationale folkeskolereform og omlægningen af skolestrukturen i Randers Kommune.

”Det er naturligt at så stor en omstilling, der berører mange menneskers dagligdag, vil påvirke det daglige arbejde i en overgangsfase. Forandringer tager tid og et fald i brugertilfredsheden på nuværende tidspunkt må være at forvente på grund af de særlige omstændigheder, skolerne har befundet sig i,” siger skolechef i Randers Kommune, Torben Bugge.

Brugertilfredshedsundersøgelsen viser netop også, at forældrenes tilfredshed er lavest i forhold til emner, der er tæt forbundet til den forandring, der sker på skolerne. Den nye skolestruktur har givet udfordringer i forhold til trafikken mellem skole og hjem, og de fysiske rammer på skolerne er under forandring med ombygninger og flere elever på en del af skolerne.

”I forhold til disse emner kan vi direkte aflæse en mindre tilfredshed. Men efter strukturomlægningen er vi flere steder gået i gang med en forbedring af både de fysiske rammer og trafiksikkerheden, så forholdene passer til det nye antal elever, der går på skolerne. Det er en proces, som desværre på kort sigt kan skabe udfordringer, før forbedringerne er færdige”, forklarer Torben Bugge.

Skolerne skal have arbejdsro

Undersøgelsen viser også, at der er udfordringer i forhold forældrenes tilfredshed ved en række emner, der er forankret i den nationale skolereform. Det handler blandt andet om fokuspunkter som motion og bevægelse, lektiecafé samt den faglige fordybelse og arbejdet med at inddrage omverdenen i undervisningen.

”Vores fokus er nu at se fremad og give ændringerne en mulighed for at rodfæste sig. Jeg opfordrer desuden til, at skolerne nu får ro til at koncentrere sig om arbejdet med folkereformens nye fokusområder. Det er mit håb og min tror, at det vil afspejle sig i forældrenes tilfredshed, når vi gennemfører den næste brugertilfredshedsundersøgelse”, slutter Torben Bugge.

SFO og fritidshjem

På trods af de mange forandringer på skoleområdet ligger tilfredsheden relativt højt for Skolefritidsordningen SFO, fritidshjem og juniorklubber. 72 procent af forældrene angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns SFO/fritidshjem. Dette udgør et mindre fald siden undersøgelsen i 2012, hvor 78 procent var tilfredse eller meget tilfredse. For juniorklubberne angiver hele 83 procent af forældrene, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Da det er første gang undersøgelsen foretages for juniorklubberne, er det ikke muligt at sammenligne med tidligere.