Sikkerhed på prøve i Randers Havn

En fjerdedel af alle drukneulykker i Danmark sker i havne, hvor folk, der færdes alene, mens det er mørkt, pludselig falder i vandet og ikke formår at komme op igen. Problemet med at komme op af vandet på egen hånd skyldes bl.a., at mange af de redningsstiger, der findes i de danske havne, er vanskelige at få øje på, ligesom en del af dem er i dårlig stand. Det vil TrygFonden råde bod på med en nyudviklet redningsstige, der nu skal testes i fire havne, heriblandt Randers Havn.

21. december 2016 - Oprettet af Marie Have Qvist

Siden 2001 er der sket 211 fatale drukneulykker i landets havne. Det svarer til en fjerdedel af alle drukneulykker. Ulykker, hvor en person falder i en havn og ikke kan komme op igen, sker ofte i mørke, og når der ikke er andre til stede. Mange af de redningsstiger, der findes i de danske havne, er også meget svære at se – især i mørke. Oveni er en del af dem i dårlig stand, og nogle af dem sidder så højt, at de er vanskelige at nå fra vandoverfladen.

Derfor har TrygFonden i de seneste år arbejdet på at udvikle en ny type redningsstige, der er synlig fra både vand og land, robust og nem at komme op ad. En arkitektkonkurrence med adskillige velgennemtænkte og kvalificerede bud på nye redningsstiger ligger bag den vinderstige, der nu allerede har klaret sig flot igennem flere test og er blevet yderligere optimeret. Bl.a. har stigen stået i en halv meter is i det nordlige Sverige i mere end et år for at se, hvorvidt hårde vejrforhold ville ødelægge den.

Randers Havn udvalgt som teststed

Den nye redningsstige er nu klar til en storskalatest, hvor i alt 60 stiger hænges op fire særligt udvalgte steder i landet. Randers Havn er blandt disse fire sammen med Aarhus Havn, Taarbæk Havn og kajkanten ved Skolen i Sydhavnen i København.

- Randers Havn er en bynær industrihavn med stor betydning for lokalsamfundet, og hver dag færdes rigtig mange mennesker i og omkring havnen. Desværre er Randers Havn ikke helt ubekendt med drukneulykker, så da vi i forvejen har et rigtig godt samarbejde og god dialog med Randers Havn, der de senere år har haft meget fokus på at forbedre sikkerheden for netop at minimere risikoen for drukneulykker i havnen, var det derfor et oplagt sted at teste vores nye redningsstige. Heldigvis var man fra Randers Havns side også interesseret i et endnu tættere samarbejde, og det er vi rigtig glade for, siger René Højer.

Der er i disse dage ved at blive opsat 13 nye redningsstiger i Randers Havn. Bl.a. skal det undersøges, hvordan stigens lysniveau opfattes, når de hænger i havnemiljøet "side om side".

- Vi er glade for at være med i et så vigtigt projekt, og vi håber, at de nye synlige redningsstiger vil kunne medvirke til, at der sker færre drukneulykker i Randers Havn, siger Henning Jensen Nyhuus, bestyrelsesformand i Randers Havn.

- Derudover er vi stolte af at bidrage til denne storskalatest og være med til at sætte fokus på sikkerheden rundt omkring i de danske havne. Endelig synes vi, stigen udover at være funktionel på højt niveau også er rigtig flot og lyser godt op på flere måder her i Randers Havn, supplerer havnedirektør John Morgen.

Fakta om drukneulykker på de danske havne

I perioden 2001-2014 er der sket 875 fatale drukneulykker i Danmark. Heraf fandt de 211 ulykker (svarende til 24 pct.) sted i landets havne. På åbent hav eller fjord, hvor de fleste ulykker er sket, var der i samme periode 212 ulykker – dvs. kun én mere end i havnene.

Læs mere i TrygFondens Nationale Druknestatistik.

Fakta om TrygFondens redningsstige

TrygFondens redningsstige er kun netop hængt op, men indgår allerede i Dansk Designmuseums permanente udstilling om unikt dansk design fra det 21. århundrede.

TrygFonden og Arkitektforeningen udskrev i august 2012 en arkitektkonkurrence, der indbragte 96 kvalificerede bidrag på en ny redningsstige. Vinderne blev arkitekterne Stefan Urup Kaplan og Lars Techt Myrhøj, der sammen med TrygFonden og ingeniører fra Attention Group har udviklet den redningsstige, som nu er blevet testet som prototype og skal testes i storskalaforsøg i bl.a. Randers Havn. Fremadrettet vil der være fokus på, at stigen skal hænge på særligt risikofyldte steder i Danmark.

En typisk redningsstige til havne er udført af jern. Materialet gør, at stigen ruster og er sårbar overfor selv mindre påsejlinger. Desuden fremstår de nuværende stiger ofte meget usynlige fra både vand og kajkant, især i mørke. TrygFondens redningsstige er derfor udviklet med henblik på at få en sikker, synlig og funktionel redningsstige.

Det, der gør TrygFondens stige unik og innovativ, er bl.a.:

VANGER, TRIN OG HÆFTE

  • Stigen er opbygget af få komponenter og kan sammensættes i den længde, man ønsker.
  • Stigens dele er: Vanger i gummi, trin i glasfyldt nylon, hæfte i pulverlakeret rustfrit stål og lysenhed i transparent polykarbonat.
  • Gummivangerne er fleksible og eftergivende ved eksempelvis mindre påsejlinger og isskruninger.
  • Trinene er udformet, så man står solidt på dem – også når de er begroet med alger o.l.
  • Hæftet er fremstillet i rustfrit stål og malet i en markant orange farve.
  • Materialerne er udvalgt for at opnå en længere levetid end den, der kendes fra traditionelle redningsstiger i galvaniseret stål.

LYS/ELEKRONIK

  • Stigen er forsynet med en solcelledrevet lysenhed, der oplyser stigen fra skumringstid til daggry.
  • Lysenheden er kalenderstyret, og den indbyggede styringsenhed sørger for at minimere strømforbruget, så stigen kan lyse hele året.
  • Solcelle-konceptet gør stigen uafhængig af strømkilder.
  • På sigt kan stigens elektronik udbygges til at måle vandtemperatur, saltindhold, forurening mm.