Nyt fælles elevråd i gang med arbejdet

Elevdemokratiet bliver vægtet højt i Randers Kommune. Der er i forvejen en stærk tradition for at involvere skolernes elevråd og elevorganisationen Danske Skoleelever. Nu går kommunen skridtet videre og har oprettet Randers Fælleselevråd på tværs af de lokale folkeskoler. Første opgave for Randers Fælleselevråd var under et temamøde torsdag den 1. december om ”Skolen for alle” i Randers Kommune.

Randers Fælleselevråd havde nogle gode diskussioner omkring bordet, hvor der inden da var blevet skrevet en række udtalelser om inklusion

01. december 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

38 folkeskoleelever fra Randers Kommune er blevet medlemmer af Randers Fælleselevråd. Målet med Randers Fælleselevråd er at bringe fokus på elevernes holdninger, og dermed være elevernes talerør. Randers Fælleselevråd er et forum for udveksling af idéer og finde løsninger på relevante problemstillinger, som et elevråd møder i sit arbejde. Rådet kan også være sparringspartner for embedsmændene i Børn- og Skoleafdelingen såvel som for byrådspolitikerne, når der træffes beslutninger om folkeskolen i Randers Kommune.

Søren Emil Krog, der går i 8. A. på Langå skole, hvor han er næstformand i skolens elevråd, er blevet valgt som fælles elevrådets formand, da der for nyligt var konstituerende møde.

”Jeg synes, at det er en rigtig god ide med sådan et fælles elevråd til at finde fælles løsninger. Vi kan inspirere hinanden skolerne imellem, ” siger Søren Emil. Han mener også, at arbejdet i det fælles elevråd bliver mere engagerende og udbytterigt end i de enkeltstående elevråd. ”Det er godt at mødes med nogen, som har samme interesse. Det kan til tider være lidt svært at få nogle gode diskussioner i gang hjemme på skolen, ” forklarer han.        

Marlene Sander Andersen fra 9.B på Korshøjskolen er gået ind i elevrådsarbejdet for at gøre en forskel. På sin egen skole er hun formand for elevrådet, imens hun er blevet valg til næstformandsposten i det fælles elevråd.

”Det er spændende at gøre en forskel og være med til at lave en god skole for andre. Jeg er også sikker på, at det fælles elevråd vil kunne gøre en forskel. For eksempel kunne jeg forestille mig, at vi i fællesskab vil kunne lave en god skraldekampagne, så skolegårdene ikke bliver svinet til med skrald, ” forklarer Marlene.  

Første opgave for det nye fælles elevråd var torsdag aften at deltage ved et temamøde i den proces, der skal udvikle ”Skole for alle”, som et led i den fælles kommunale  inklusionsstrategi.

Læs om "Skolen for alle"

”Eleverne er hverdagens eksperter i folkeskolen. Det er vigtigt, at lytte til den ekspertise. Eleverne gør sig mange tanker, der er vigtige at få med videre ind i fremtiden. Det skal det fælles elevråd på tværs af skolerne være med til at sikre,” siger Anders Buhl Christensen, formand for Børn- og Skoleudvalget i Randers Kommune.