Kommunalt tilbud går til kamp mod overspisningen

Ifølge Videnscenter om Spiseforstyrrelser og Selvskade lider cirka 40.000 danskere af spiseforstyrrelsen BED (Binge Eating Disorder) - på dansk kaldet overspisning. Det kan have alvorlige mentale og helbredsmæssige konsekvenser, men alligevel skal borgere kigge langt efter kommunale tiltag, der kan hjælpe dem til at få kontrollen tilbage. Nu sætter det kommunale tilbud og forskningsprojekt Tjek dit Helbred i Randers fokus på overspisning og tilbyder et holdforløb til borgere efter en helbredsundersøgelse.

01. december 2016 - Oprettet af Marie Have Qvist

De fleste kender dét at tage én portion for meget til jul eller til en særlig lejlighed. Men for cirka 40.000 danskere er overspisning en del af livet, hvor man mister kontrollen over portionsstørrelser og mængden af mad, man indtager til hvert måltid. Ifølge sundhed.dk lider 5 til 10 procent af den overvægtige befolkning i Danmark af overspisning.

Derfor har Randers Sundhedscenter nu oprettet tilbuddet ”Tjek på Overspisningen” til de borgere, der får et helbredstjek gennem projektet Tjek dit Helbred. Her skal deltagerne arbejde med kontrol over deres madvaner og tankemønstre, og formålet er at skabe en sundere livsstil og en bedre trivsel.

Det første hold i Tjek på Overspisningen starter i slutningen af januar 2017.

Mangel på kommunalt fokus

Overspisning er en alvorlig tilstand, fordi det kan føre til overvægt, livsstilssygdomme og psykiske lidelser såsom angst og depression. Med 40.000 ramte personer, er det den hyppigst forekommende form for spiseforstyrrelse i Danmark.

Alligevel skal borgere kigge langt efter kommunale tilbud, der forebygger eller behandler overspisning:

”Der findes endnu ikke en diagnose for overspisning, hvilket gør det udfordrende for den ramte. Der er ikke i sundhedsvæsnet lavet aftaler om, hvem og hvordan man forebygger og behandler overspisning, og derfor ligger det i en form for gråzone”, fortæller Iben Holbæk Lundager, projektleder i Tjek dit Helbred.

Ifølge projektlederen handler det derfor i høj grad om kategorisering:

”For overvægtige er der en grænseværdi på BMI og taljemål, og det er derfor nemmere at kategorisere, hvem der har brug for hjælp. I tilfældet med overspisning er der endnu ikke konkrete grænse- eller normværdier at gå ud fra”.

Unik mulighed for opsporing

Tjek dit Helbred er et forskningsprojekt og et kommunalt tilbud i Randers Kommune, hvor borgere mellem 30 og 49 år kan komme til helbredstjek i Randers Sundhedscenter, når de har takket ja til invitationen.

Helbredstjekket giver værktøjer til opsporing af borgere, der overspiser, fortæller projektleder Iben Holbæk Lundager:

”I dette forskningsprojekt har vi en unik mulighed for, gennem det 45 minutter lange helbredstjek, at nærme os en opsporing af borgere, der overspiser. Derfor mener vi også, at vi samtidig har forpligtelsen til at lave et tilbud, der kan hjælpe disse mennesker”.

Oprettelsen af det nye tilbud var dog ikke uden udfordringer:

”Udfordringen, i at starte et tilbud op, er, at overspisning er et tabu forbundet med skyld og skam. Derfor har borgerne en tendens til at overhøre faresignalerne og dermed også svært ved at nå til den erkendelse, at de har brug for hjælp. Det afholder os dog ikke fra at sætte gang i et tilbud, for vi har ekspertisen og fagligheden til at hjælpe”, slutter projektlederen. 

Fakta om overspisning

Kilde: sundhed.dk

 • Sygelig overspisning er kendetegnet ved, at man har hyppige episoder, hvor man hurtigt og ukontrolleret indtager store mængder mad.
 • Sygelig overspisning forekommer hos 2-3 procent af befolkningen.
 • I løbet af livet vil op til 10 procent af danskerne få perioder med overspisning.
 • Tilstanden optræder hyppigst blandt kvinder, men cirka 25 procent er mænd.
 • Overspisning rammer generelt ældre aldersgrupper end de andre spiseforstyrrelser. Tilstanden ser ud til at være hyppigst i 40 årsalderen.
 • Man regner med, at 5-10 procent af overvægtige personer lider af sygelig overspisning.

Om Tjek dit helbred

 • Tjek dit helbred gennemføres i årene 2012–2018 og inviterer alle borgere født i 1962-1987 til et helbredstjek, hvor der blandt andet måles blodtryk, kondital og tales om det mentale helbred.
 • 53 % af deltagerne ender i den røde kategori, hvor de anbefales at søge egen læge efter helbredstjekket.
 • 32 % af deltagerne bliver placeret i den gule kategori, hvor de opfordres til at deltage på ét af de opfølgende tilbud – blandt andet med fokus på overspisning, livsstil eller trivsel.
 • Projekt Tjek dit helbred samarbejder med Region Midt, de praktiserende læger i Randers Kommune samt Aarhus Universitet, sektion for Almen Medicin, der løbende evaluerer resultaterne af Tjek dit helbred og forsker i forebyggende indsatser.
 • De opfølgende tilbud kan kun benyttes af borgere, der har deltaget i et helbredstjek.
 • Tjek dit helbred er støttet af TrygFonden.