Forældre udtrykker stor tilfredshed med dagtilbud

Randers Kommune gennemførte i dette efterår en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre med børn i kommunens dagtilbud. Resultatet af undersøgelsen viser, at den generelle tilfredshed er steget siden de to sidste undersøgelse i 2012 og 2014. Forældrene er generelt meget glade for den pædagogiske indsats og samarbejdet med dagtilbuddet.

16. december 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Den generelle tilfredshed med dagtilbuddene er steget fra 87 procent i brugertilfredsundersøgelsen i 2012 til 89 procent i 2014 og til 91 procent i 2016. Forældrene er mest tilfredse med den pædagogiske indsats og den måde personalet understøtter børnenes læring og personalets indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade.

Tilfredsheden med aktiviteterne i dagligdagen er ligeledes steget fra 86 procent i 2014 til 92 procent i 2016. Og hele 90 procent af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med personalets indsats for at understøtte børnenes læring. Ligesom 90 procent af forældrene er tilfredse med personalets indsats for at udvikle barnets sociale kompetencer. 88 procent er tilfredse/meget tilfredse med personalets indsats for at støtte barnets sproglige, fysiske og motoriske udvikling – og hele 91 procent er tilfredse eller meget tilfredse med personalets indsats for, at barnet føler sig tryg og glad.

”Vi er rigtig glade for den høje tilfredshed, der er med dagtilbuddene i Randers Kommune. Det er en anerkendelse af den indsats personalet gør for at understøtte børns trivsel, udvikling og læring i vores dagtilbud,” siger børnechef Dorte Brøns.

En sammenligning af resultaterne fra årets brugertilfredshedsundersøgelse med resultaterne i 2014 viser kun små forskelle. I 2014 var der mindst tilfredshed med omfanget af udskiftning af personale. I 2016 er tilfredsheden steget en smule på dette punkt. Omvendt er tilfredsheden faldet marginalt, når det gælder dialog og samarbejde mellem forældre og personale. Mens der er mindst tilfredshed med kommunens information om forskellige pasningsmuligheder. Derfor vil der blive sat fokus på at øge informationen om mulighederne for at få plads i institutionerne i årerne fremover.

Rapport med resultaterne fra årets brugertilfredshedsundersøgelse kan hentes her

”Det samlede resultat af årets undersøgelse vidner om at kommunens dagtilbud hele tiden arbejder på at forberede kvaliteten og servicen til vores børn og forældre. Derfor er disse undersøgelser meget vigtige, da resultaterne også viser noget om hvilke områder, som vi kan forbedre os på,” tilføjer børnechef Dorte Brøns.

57 procent af forældrene i de kommunale dagtilbud deltog i undersøgelsen, mens svarprocenten i 2014 var på 51 procent.