Randers Kommune deltager i 6 konkrete ansøgninger i frikommune-netværk

Randers Kommune deltager i en række såkaldte frikommune forsøg. To af disse er indenfor socialområdet. På sit møde 19. december 2016 vedtog byrådet, at Randers Kommune skal være med i seks konkrete ansøgninger, som ligger inden for de to frikommuneforsøg.

Seks ansøgninger inden for frikommuneforsøget blev godkendt af Randers byråd

20. december 2016 - Oprettet af Karen Balling Radmer

De to frikommunenetværk, som foruden Randers Kommune består af henholdsvis fem og seks kommuner ønsker at udfordre de eksisterende regler på to forskellige områder. Netværkene arbejder under overskrifterne "Boligområdet – flere billige boliger og fleksible boligløsninger" og "Bedre styring af udgifterne til det specialiserede socialområde".

Byrådet har nu godkendt, at Randers Kommune deltager i følgende ansøgninger:

1) Afprøvning af midlertidige huslejetilskud. 2) Midlertidige lejekontrakter. 3) Øget fleksibilitet i deleboligordningen (kollektive bofælleskaber), 4) Tilkøbsydelser §83 og §85. 5) Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke. 6) Udfordre anvendelse af §129 om optagelse i botilbud.

De konkrete ansøgninger bliver nu behandlet af de rette ministerier og sendes herefter til Folketinget. Her behandles de i maj 2017. Alle kommuner i netværket vil blive omfattet af den forsøgslovgivning, som ansøgningerne resulterer i. Ingen forsøg bliver sat i gang i kommunen før det igen er blevet lokalpolitisk godkendt. Den lokalpolitiske godkendelse finder altså først sted, når det ligger helt fast, hvad forsøgene går ud på.

Byrådet stemte 19. december 2016 med 26 stemmer for og 5 imod. For stemte Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre. Imod stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og SF.  

Se referat af byrådsmødet under punkt 416 under Socialudvalgets sager.