Bænkene forsvinder fra Storegade

Bænkene, der blev stillet op som led i en ombygning af Storegade for et års tid siden, blev fjernet midlertidigt i forbindelse med Randers Ugen. Nu har Randers Byråd besluttet, at bænkene ikke skal sættes op igen.

Arkivfoto af bænkene i Storegade

07. november 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Beslutningen om, at der ikke længere skal være bænke i Storegade blev vedtaget af Randers Byråd på mødet den 7. november med 16 stemmer for, mens 14 stemte for at sætte bænkene op igen. 1 undlod at stemme.

Læs hele sagen på byrådets dagsorden

Bænkene blev stillet op for et års tid siden som led i en ombygning af Storegade, men blev fjernet midlertidigt i forbindelse med Randers Ugen. Da det hele tiden har været planen at evaluere, om bænkene skal blive eller, om de skal fjernes, er de ikke blevet stillet op igen. I stedet har der været møder med restauratører og politi om fordele og ulemper ved bænkene, og nu har byrådet altså besluttet, at bænkene ikke skal sættes op igen.

Visionen med ombygningen af Storegade har været at skabe et særligt miljø, der minder om en dagligstue eller lounge med det formål at tiltrække både det unge og det ældre publikum. Det var desuden intentionen at sikre, at der var opholdsmuligheder ikke kun i aften- og nattetimer men også i dagtimerne.