Skoleelever udnævnt til "Unge Naturparkguider" i Naturpark Randers Fjord

Skoleelever fra tre skoler i Randers Kommune er i dag blevet udstyret med den fornemme titel ”Unge Naturparkguider”. Anledningen er, at eleverne har arbejdet med projekter i Naturpark Randers Fjord, som skal medvirke til at gøre naturparken mere kendt blandt kommunens borgere.

Torsdag den 6. oktober kl. 10 blev eleverne fra 6. klassetrin på Østervangsskolen som de første udnævnt til ”Unge Naturparkguider” i Naturpark Randers Fjord. Eleverne, som har udviklet en app, NatureWalk, der giver naturfagligt indblik i Randers Fjord, fik udover et diplom også en fornem hæderstale leveret af Frans Bak fra Nordea-fonden, som selv er gammel elev fra Østervangsskolen.

06. oktober 2016 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

De ca. 100 unge naturparkguider har i deres projekter sat sig særligt ind i områdets natur og lokale forhold. Randers Fjord er ”pilotnaturpark”, og det betyder, at naturparken er godt på vej til at blive udmærket i Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker.

Eleverne er fra henholdsvis Østervangsskolen, Bjerregrav Skole og Munkholmskolen, som har arbejdet sammen med Friluftsrådet om et undervisningsprojekt i Naturpark Randers Fjord. Skolerne har hver fået 20.000 kroner fra Nordea-fonden til at gennemføre et undervisningsforløb, der skal gøre naturparken mere kendt i befolkningen.

Udover at eleverne, der har været med i projektet, er blevet udnævnt til ”Unge Naturparkguider”, er skolerne blevet tildelt Friluftsrådets Grønne Flag for deres indsats.

Læs mere om de unge naturparkguider og deres projekter