Randers fejrer FN’s internationale lærerdag

Den 5. oktober er FN's internationale lærerdag med fokus på, at lærere både underviser, formidler viden og samtidig er en vigtig spiller i at lære børnene at blive aktive medborgere i vores samfund. I Randers Kommune bliver dagen markeret med et rundstykke til alle medarbejdere på skolerne.

05. oktober 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

”Vi ved, at vi kun lykkes på skolerne, når lærere, pædagoger og administrativt personale arbejder tæt sammen. Den 5. oktober er en oplagt dag til at glæde os over, at vi har så mange gode medarbejdere på skolerne – og ikke mindst at vi har rigtig gode lærere, som leverer en stor indsats,” siger Henrik Johansen, konstitueret skolechef i Randers Kommune.

For at festligholde dagen serveres der rundstykker på alle skoler til medarbejderne. Det sker i den første pause.

I over 100 lande fejres FN’s internationale lærerdag som både anerkender og fejrer lærerens rolle og samtidig understreger, at uddannelse er en fundamental menneskeret.

Video: Tak for indsatsen fra Randers Kommune. To lærere i videoen udtaler, derfor blev jeg lærer.

 Se mere på Danmarks Lærerforenings hjemmeside laererdag.dk