Randers bliver grønnere

Siden Randers Byråd tilbage i 2010 vedtog Klimaplan 2030, er Randers Kommune nået langt mod målene om at mindske C02-udledningen med 75 procent og øge andelen af vedvarende energi. Nu er en ny klimaplan med nye mål på vej.

03. oktober 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Randers Kommune tager store skridt mod at nå målene i Klimaplan 2030, som byrådet vedtog tilbage i 2010. Det viser en opgørelse, der blev præsenteret på byrådsmødet den 3. oktober 2016. På mødet besluttede Randers Byråd samtidig at fastlægge nye mål til en ny klimaplan, Klimaplan 2035. 

Læs hele sagen på byrådets dagsorden

 

CO2-udledning er reduceret med 63 procent

I Klimaplan 2030 er der lagt op til, at Randers Kommune reducerer C02 udledningen med 75 procent sammenlignet med udledningen i 1990 og, at vedvarende energi udgør 75 procent af det samlede energiforbrug i kommunen.

Den seneste opgørelse viser, at CO2 udledningen er reduceret med 63 procent svarende til 480.000 tons og, at andelen af vedvarende energi er på 54 procent. Dermed er målene godt på vej til at blive indfriet, og det skyldes, at det er lykkes at realisere mange af de indsatser, som står beskrevet i Klimaplan 2030. Det drejer sig blandt andet om øget produktion af vedvarende energi, mindre varmeforbrug i bygninger og øget brug af biomasse i varmeproduktionen.

Læs hele Klimaplan 2030

Ny klimaplan med nye mål

Til den kommende Klimaplan 2035 har Randers Byråd besluttet at hæve ambitionen for reduktionen i udledningen af C02. Det bliver således målet at reducere udledningen med 80 procent sammenlignet med 1990. Samtidig fastholdes målsætningen om, at andelen af vedvarende energi udgør 75 procent. Beslutningen blev vedtaget med 28 stemmer for. Dansk Folkeparti stemte imod.

Med udgangspunkt i de nye mål, vil forvaltningen i løbet af efteråret lave et forslag til Klimaplan 2035, som vil blive behandlet af byrådet inden udgangen af 2016.