Hvem skal have Kulturpris 2016?

Nu kan du indstille en person, en forening eller en institution til at modtage Kulturprisen 2016. Prisen skal ses som en påskønnelse for en særlige indsats på kulturområdet i Randers kommune.

Logoet fra kulturprisens diplom

26. oktober 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Kulturprisen 2016 består af et beløb på 10.000 kroner, en gave og en festlig reception med hæder til prismodtageren. 

Begrundede forslag til prismodtagere skal være kultur- og fritidsafdelingen i hænde senest onsdag den 23. november 2016.

Der er nedsat en komité med repræsentanter fra Kulturelt Samvirke og Kultur- og fritidsudvalget, som tager stilling til forslagene. Prisoverrækkelsen forventes at foregå i januar 2017, nærmere tidspunkt annonceres i dagspressen.

Tidligere har både ReMida, Claus Ørsted, Lisbeth Nielsen, Cafe von Hatten samt Niels Peter Christensen fra Vestenvinden modtaget prisen.