Fremtidens Plejehjem og ny daginstitution bliver forsinket

Byggeriet af Fremtidens Plejehjem og en ny daginstitution bliver forsinket med to måneder og ventes nu at stå færdigt i december 2017.

03. oktober 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

For at kunne bygge Fremtidens Plejehjem og en ny daginstitution, skal den lukkede Nyvangsskolen rives ned. Men nedrivningen er blevet forsinket, og derfor vil det færdige byggeri stå færdigt to måneder senere end planlagt.

LÆS OGSÅ: Byråd godkender finansiering af Fremtidens Plejehjem

Forsinkelse giver ekstra udgifter

Fremtidens Plejehjem skal erstatte plejecentrene Gudenåcentret og Dragonparken. Og i værste fald kan forsinkelsen betyde en ekstra udgift på op til 2.7 millioner kroner blandt andet fordi betonelementer til byggeriet skal opbevares, ligesom kommunen skal leje Gudenåcenteret i længere tid end planlagt.

Randers Kommune forventer dog, at merudgiften bliver væsentligt mindre, hvis kommunen selv opbevarer betonelementerne.

Randers Byråd har på mødet den 3. oktober 2016 besluttet, at merudgifterne skal finansieres af anlægsbevillingen for nedrivningen af Nyvangsskolen og eventuelt suppleret af fortjeneste fra salg af andre nedlagte skolebygninger. Beslutningen blev vedtaget med 27 stemmer for. Beboerlisten og Velfærdslisten undlod at stemme.