For meget radon i første målinger i kommunale bygninger

For øjeblikket gennemfører Randers Kommune målinger af niveauet af radon i alle dagtilbud og på kommunens skoler. De første resultater fra tre dagtilbud og et klasselokale på Assentoft Skole er nu indløbet og viser et for højt niveau af radon. Derfor er embedslægen og sundhedsmyndighederne kontaktet for at finde frem til de rette tiltag. Forældre er direkte orienteret og indbydes til orienteringsmøde

05. oktober 2016 - Oprettet af admin

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv luftart, som findes naturligt i undergrunden. Den kan sive op gennem fundamenter eller rørsammenfatninger. Luftarten er farveløs og kan ikke lugtes. Radon er ikke akut farligt, men det kan forårsage lungekræft. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at niveauet for radon ligger under 100 bq/m3 (bequerel pr. kubikmeter luft). Er niveauet mellem 100-200 bq/m3 bør der ske udluftning. Er niveauet over 200 bq/m3 skal der ud over udluftning også ske tiltag i bygningen.

 

Testresultater

Der er kommet testresultater for dagtilbuddene Firkløveren i Randers, Skovly i Randers, et klasselokale på Assentoft Skole og institutionen Kombi i Romalt. Alle fire resultater viser et for højt niveau af radon.

Firkløveren: 212 bq/m3 i børnehaven og 239 bq/m3 i vuggestuen

Skovly: Over 300 bq/m3

Klasse 1.c på Assentoftskolen: Over 300 bq/m3

Kombi: 1000 bq/m3

 

Myndigheder kontaktet

”Vi har straks kontaktet embedslægen og sundhedsmyndighederne for at høre, hvordan vi bedst handler på situationen. Alle forældre er indbudt til møde i starten af næste uge. Vi har ikke alle svarene nu på, hvordan vi bedst handler, men det forventer vi at have svar på til starten af uge 41,” siger Dorte Brøns, chef i Børn og Skole, Randers Kommune.

 

Det samme gælder i skoleforvaltningen, hvor skolechef Henrik Johansen også forventer at orientere forældrene i uge 41.

”Vi afventer svar fra embedslæge og sundhedsmyndigheder. Vores fokus er på at sikre at både børn og medarbejdere er i et godt indeklima, og målingerne på både Assentoftskolen og de andre skoler fortsætter. Nu finder vi de rette løsninger og vil være meget opmærksomme på de gængse råd om at lufte ud,” siger Henrik Johansen.

 

Personalet har fået instruktion om at huske at lufte ud jævnligt, da det er et af de anbefalede tiltag, som børn og skoleforvaltningen allerede kendte til.

 

Målinger fortsætter:

Luftmålinger i kommunale daginstitutioner og skoler i Randers Kommune begyndte i foråret 2016 og fortsætter hen over efteråret, da det anbefales, at der måles i fyringssæsonen fra oktober til maj. Målingerne tager 3 måneder og går i gang i uge 42/43. Svar på målingerne forventes at indløbe i februar/marts 2017. Bygninger opført efter 1998 overholder krav om sikring mod radon