Er du tilfreds med dit barns dagtilbud?

Randers Kommune gennemfører netop nu en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre med børn i kommunens dagtilbud. Undersøgelsens resultater vil blive brugt både i dagtilbuddene og af Randers Byråd til at se på hvilke områder, forældrene er tilfredse – og på hvilke områder, der er plads til forbedringer.

26. oktober 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Langt de fleste børn går inden skolealderen i et dagtilbud, og kvaliteten i dagtilbuddene og samarbejdet mellem personale og forældre har stor betydning for børnenes læring, trivsel og udvikling. Randers Kommune undersøger derfor nu i samarbejde med Epinion forældrenes tilfredshed med deres børns dagtilbud.

”Vi arbejder hele tiden på at udvikle dagtilbuddene i Randers Kommune og gøre dem endnu bedre. Derfor er det vigtigt for os at få feedback fra forældrene – både i dagligdagen, men også via brugertilfredsheds-undersøgelser, hvor vi har mulighed for at få et samlet billede af forældrenes tilfredshed”, siger børnechef Dorte Brøns.

Via et spørgeskema har forældrene mulighed for at tilkendegive deres oplevelse af personalets pædagogiske indsats, samarbejdet med personalet, de fysiske rammer samt fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til institutionsplads.

Den seneste undersøgelse af forældrenes tilfredshed blev gennemført i 2014, hvor hele 89 pct. af forældrene samlet set var tilfredse med deres dagtilbud. Undersøgelsen havde en svarprocent på 51 pct.

”Det betyder meget for os, at vi får mange besvarelser ind fra forældrene. Det er klart, at jo flere forældre, vi får tilbagemeldinger fra, jo bedre kan dagtilbuddene bruge resultaterne af undersøgelsen. Jeg håber derfor, at så mange forældre som muligt vil gå ind og bruge 5-10 minutter på at deltage i undersøgelsen”, siger børnechef Dorte Brøns.

Tjek din digitale post for at deltage i undersøgelsen

Alle forældre med børn i et kommunalt dagtilbud i Randers Kommune har via digital post den 25. oktober modtaget et link og en kode til undersøgelsen. Deltagelse i undersøgelsen kan ske frem til den 16. november.

Som ekstra opmuntring til at deltage i undersøgelsen kommer alle børn i den institution, der får den højeste besvarelsesprocent, på en spændende oplevelsestur til Randers Naturcenter. Institutionerne på de næste 5 pladser får hver en iPad til fælles fornøjelse blandt børnene.

Deltag i undersøgelsen på: www.survey.epinion.dk/dagtilbud - OBS: Alle forældre i Randers kommune med et barn i et kommunalt dagtilbud har via digital post modtaget en kode, der skal indtastes for at deltage i undersøgelsen.