Byråd peger på mulige vindmølleområder

Randers Byråd har peget på de områder, der kan komme med i en ny udgave af Randers Kommunes vindmølleplan.

03. oktober 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Skal der være mulighed for at etablere nye vindmøller i et område ved Overgaard? Og hvilke områder skal ellers være i spil som mulige placeringer for vindmøller i en ny udgave af kommunens vindmølleplan. Det tog Randers Byråd stilling til på mødet den 3. oktober 2016.

Byrådet besluttede blandt andet, at området ved Overgaard udvides mod vest, så der i dette område kan opstilles flere vindmøller op til 150 meter høje, at området ved Kåtbæk begrænses, så der ikke må være vindmøller, som er højere end de vindmøller der i dag allerede står der og, at området ved Binderup ophæves, så det ikke er muligt at opstille vindmøller i disse områder.

Læs hele sagen på byrådets dagsorden