Børn har brug for naturen

Børn i dag tilbringer mindre end halvt så meget tid i naturen end deres forældre og bedsteforældre gjorde, da de var børn. Det er en skam, mener naturcenterleder i Randers, fordi naturen er en kilde til glæde, viden, udfordring og styrket motorik. Derfor søger hun og hendes kolleger for, at Randers Naturcenter så vidt muligt holder åbent, når børn og forældre holder fri sammen – blandt andet i efterårsferien.

18. oktober 2016 - Oprettet af Marie Have Qvist

Flere undersøgelser peger i retning af, at børn har stor gavn af at opholde sig i naturen, når de skal udvikle blandt andet indlæringsevnen, kreativiteten, evnen til fordybelse, selvtillid og udvikling af sanser.

På hverdage samarbejder Randers Naturcenter meget med skole- og dagtilbudsområdet, så børnene i både kommunale og private institutioner kan få gavn af de moderne faciliteter i det naturskønne område ved Gudenåen. Men det er også vigtigt, at forældre og bedsteforældre får mulighed for at deltage i børnenes læring og leg i naturen, mener naturcenterleder Helle-Marie Taastrøm:

”Når man kan dele sine oplevelser og glæde med børnene og gå foran som rollemodel, så er ungerne som regel altid med på en tur i naturen. Ved selv at være aktiv og glædes over det man møder, skærpes også børnenes nysgerrighed og glæden ved at opleve nyt”, siger Helle-Marie Taastrøm.

I efterårsferien kan man på Randers Naturcenter låne en kikkert og se på fuglelivet i området, man kan fange smådyr i den lille sø og låne en christianiacykel og køre en tur i området. Der er også rundvisning ved dyrene, og der er opstillet gammeldags legeredskaber som støvlekast og ringspil.

Dårligt vejr er ingen hindring

Ifølge en gallupundersøgelse fra 2015 er de største barrierer for mere tid i naturen, at fritiden bruges på computere og lignende, at der ikke er tid på grund af andre hobbyer, og at vejret ikke altid er optimalt til en tur i det fri.

”Vi kan kun anbefale, at man bare engang imellem lægger iPad’en fra sig og tager sig tid til en oplevelse med børnene i naturen. Hvad angår vejret, så er vi så privilegeret hernede, at vi har opvarmede huse, hvor man altid kan få varmet hænderne” siger Helle-Marie Taastrøm.  

Randers Naturcenter holder åbent fra kl. 8.00 til kl. 14.30 på alle hverdage i efterårsferien. Kl. 10.00 opstilles de gammeldags legeredskaber. Man er velkommen til at medbringe madkurv, og man kan købe kaffe, te og kakao i naturcenterets café. Der er også mulighed for at medbringe pandekagedej og bage pandekager over bål.

Facts om børns brug af naturen

Kilde: Samarbejdspartnerne bag Naturens Dag

  • En gallupundersøgelse fra 2015 viser, at 42 procent af forældrene til børn mellem 5-12 år synes, at deres børn kommer for lidt ud i naturen.
  • Børn i dag tilbringer mindre end halvt så meget tid i naturen end deres forældre og bedsteforældre gjorde, da de var børn.
  • 39 procent af forældrene i undersøgelsen svarer, at de elektroniske platforme sætter en stopper for, at deres børn kommer ud i naturen.
  • 37 procent af forældrene peger også på børnenes hobbyer som en barriere, mens 32 procent skyder skylden på det dårlige vejr.

Facts om Randers Naturcenter

  • Randers Naturcenter startede som Randers Naturskole i 1991
  • I 2010 – 2012 blev de nuværende bygning opført sammen med en mindre havn, som blandt andet bliver brugt til sejlads med handicapvenlige både.
  • Besøgstal på centeret er steget fra 25.000 besøg i 2010 til 50.000 i 2015.
  • Randers Naturcenter har åbent 277 dage om året – blandt andet på mange lørdage og i flere ferier.
  • Naturcenteret samarbejder udover børne- og skoleområdet også med omsorgsområdet om at give de ældre gode oplevelser i naturen.

Se mere om Randers Naturcenter